کد خبر: 2391 A

مدیركل زندانهای قزوین:

بیکاری یكی از مؤلفه های ارتكاب جرم است و عدم توجه به این مقوله مهم، برتكرار جرم زندانیان وافزایش جمعیت كیفری زندانها دامن خواهد زد.

قزوین - ایلنا: مدیرکل زندانهای قزوین گفت:بیکاری یكی از مؤلفه های ارتكاب جرم است و عدم توجه به این مقوله مهم، برتكرار جرم زندانیان وافزایش جمعیت كیفری زندانها دامن خواهد زد.

به گزارش ایلنا؛حمیدرضافراست طلب در جلسه شورای اداری زندانهای استان افزود:در حال حاضر استقبال زندانیان متقاضی برای فراگیری آموزش های شغلی بسیار بالابوده و درصدد افزایش تعداد رشته های شغلی هستیم.

مدیركل زندانهای قزوین اظهارداشت: رشته‌های متنوع فنی وحرفه‌ای با اولویت و نیازسنجی‌های بومی شده در زندانها ضروری است.

 وی درباره سیاست آموزش های شغلی وحرفه ای گفت:وظیفه داریم  در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه قضایی، بخش مهمی از برنامه ها را  در حوزه  اشتغال وحرفه آموزی زندانیان توسعه دهیم.

 مدیركل زندانهای قزوین عنوان كرد: ظرفیت سازی آموزشهای فنی وحرفه ای،كشاورزی و دامداری، خدماتی، صنعتی و صنایع دستی در همه زندانهای استان صورت گرفته وباهمكاری و مشاركت  بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان وسازمان فنی وحرفه ای در حال توسعه كمی و كیفی است.

 این مقام مسؤل شركت كنندگان در برنامه های حرفه آموزی در زندانهای استان 403 نفر اعلام كرد و گفت:درچهارماهه اول امسال 126 نفر دربخش صنعتی،123 نفر دربخش كشاورزی ودامداری،102 نفر دربخش هنروصنایع دستی،29نفر دربخش خدمات و23نفر دربخش عمران وساختمان شركت داشته اند.

فراست طلب درادامه به رشته های جدید شغلی زندانیان اشاره كرد وبیان داشت:در این راستا  طرح مطالعاتی تولیدكود كمپوست  در شرف اتمام بوده و بصورت آزمایشی در زندان مركزی قزوین به اجرا درخواهد آمد.

وی اضافه كرد: این طرح از لحاظ كمی و كیفی با برنامه ریزی های آموزشی و بر اساس شرایط محیطی وبومی صورت گرفته وبااجرای آن زمینه حرفه آموزی  واشتغال تعدادی از زندانیان فراهم خواهد شد.

 مدیركل زندانهای قزوین خاطرنشان كرد:آموزش مهارتهای شغلی باعث تغییر بینش و روحیه زندانیان گردیده وانگیزه شركت در طرحهای شغلی وحرفه ای را در آنها بارور می نماید.

 وی گفت:باایجاد ساز و كارهای اساسی،زندانیان فاقد مهارت،ضمن فراگیری دوره های  شغلی،گواهینامه دریافت كرده و خلاء عدم مهارت شغلی زندانیان،  پس از آزادی مرتفع خواهد شد.

 فراست طلب با اشاره به اینكه همه رشته های آموزش شغلی در زندان متقاضی دارد گفت:بانیاز سنجی های بعمل آمده،بیشتر مشاغل آموزشی در زندان متناسب با نیاز بازار كار، ظرفیت وگرایش زندانیان به رشته های مورد علاقه شان می باشد. 

 وی درپایان رصد اثربخشی ورضایت مندی مخاطبان  در دریافت  آموزش های حرفه ای وشغلی و افزایش كیفیت آموزشی را ضروری دانست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر