کد خبر: 2474 A

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

با توجه به قابل دید بودن رنگ قرمز از نقاط دور و نیز تمایز رنگ اتوبوس ها به عنوان یک خودروی عمومی در شهر، به تدریج تمامی اتوبوس های شهر قزوین به رنگ قرمز درمی آید.

قزوین - ایلنا: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در ایران استانداردی برای رنگ اتوبوسها وجود ندارد و رنگهای مختلفی برای شبکه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است، اما بر اساس بررسیهای انجام شده در کشور هایی که شبکه حمل و نقل عمومی پیشرویی نیز دارند، اتوبوسها به رنگ قرمز هستند چرا که این رنگ از هر نقطه‌ای قابل دیدن و متمایز با رنگ خودرو های دیگر است.

به گزارش ایلنا از قزوین، سید مهدی یدی همدانی با بیان این که تغییر رنگ اتوبوسهای شهر قزوین به رنگ قرمز به تدریج صورت خواهد گرفت، گفت: این تغییر رنگ توسط هیات مدیره سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به تصویب رسیده است و اجرای این طرح از اتوبوس های بازسازی شده آغاز می‌شود.

وی با اشاره به این كه قزوین اولین شهر در کشور است که تمام اتوبوسهای آن به رنگ قرمز در می آید، عنوان کرد: البته در تهران و کلان شهرها برای خطوط سریع السیر و BRT این رنگ در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با تاکید بر این که رنگ قرمز شبکه حمل و نقل عمومی هیچگونه منافاتی با تاریخی بودن شهر قزوین ندارد، بیان کرد: بسیاری از شهرهای تاریخی جهان که از نظر هویتی و تاریخی پیشینه زیادی دارند، رنگ اتوبوسهای خود را به رنگ قرمز در آورده اند چرا که این رنگ علاوه بر نقاط مثبت ذکر شده، شادابی منظر شهری را نیز به دنبال دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر