کد خبر: 54047 A

طی سه تا پنج سال آینده؛

طبق برنامه ریزی این حوزه در طی سه تا پنج سال آینده، شاخص امید به زندگی «تعداد سال هایی که انتظار می رود فرد از لحظه تولد تا رسیدن به آن زنده بماند» در استان قزوین یك سال افزایش می یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: طبق برنامه ریزی این حوزه در طی سه تا پنج سال آینده، شاخص امید به زندگی « تعداد سال هایی که انتظار می رود فرد از لحظه تولد تا رسیدن به آن زنده بماند » در استان قزوین یك سال افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛  سعید اسکویی در نشست آموزشی توجیهی سری كارگاه های عدالت در سلامت با بیان اینکه سلامت حق عموم مردم است و همه باید از آن برخوردار باشند، افزود: یك خدمت بهداشتی یا درمانی باید برای همه  اقشار جامعه ارائه شود و سطح دریافت خدمات بدون توجه به عوامل اجتماعی، وسیع و گسترده باشد.

وی با اشاره به اینکه نیازهای سلامت در قرن 21 عمدتاً نیازهای غیر پزشكی و بهداشتی است و برای تحقق این اهداف، تعداد 52 شاخص بهداشتی استاندارد و قابل قضاوت در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حال حاضر شاخص امید به زندگی در استان قزوین برای آقایان 72 سال و برای بانوان  74 سال می باشد.

شایان ذکر است، اسکویی سخنان خود را برای كارشناسان مسوول مركز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در سالن اجتماعات این مركز بیان کرد و در ادامه،  نوروز علی عزیز خانی و مریم میلانی كارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره استخراج شاخص ها و فرم های مربوطه توضیح دادند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر