کد خبر: 67077 A

معاون سابق شهرداری قزوین:

سازمان‌ها و به خصوص شهرداری‌ها می‌باید در بهبود و گسترش سطح رفاه عمومی جامعه مشارکت فعال داشته باشند و ارتقاء این مسئله در جامعه موجب دلگرمی بیشتر مردم و نگرش مثبت آنان نسبت به مسئولین شهری و در ‌‌نهایت به نظام خواهد شد.

معاون سابق شهرداری قزوین گفت: سازمان‌ها و به خصوص شهرداری‌ها می‌باید در بهبود و گسترش سطح رفاه عمومی جامعه مشارکت فعال داشته باشند و ارتقاء این مسئله در جامعه موجب دلگرمی بیشتر مردم و نگرش مثبت آنان نسبت به مسئولین شهری و در ‌‌نهایت به نظام خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ محمد آذری با بیان اینکه مردم از شهرداری و همهٔ سازمان‌ها انتظار دارند که به نحو احسن به ارائه خدمات مورد نیازجامعه باتوجه به وظایف خود بپردازند، افزود: در عین حال این انتظار را هم باید داشته باشیم که سازمان‌ها درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام خدمات و فعالیت‌های سازمانی، اصول اخلاقی را هم مدنظر قراردهند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برنامگذاری امسال به نام حماسه سیاسی واقتصادی، تصریح کرد: بیش ازسالهای دیگراین انتظارمی رود که سازمان‌ها و به خصوص شهرداری‌ها که خودرایکی نهادهای اجتماعی می‌دانند، درتصمیم گیری‌های خود، اصول اخلاقی و ارزشی را مدنظر قرار داده و سعی دراین داشته باشندکه تعادلی بین امور اقتصادی، سیاسی واخلاقی برقرار کنند.

مدیر اسبق فرودگاه قزوین بیان کرد: اگر مدیران پای بند به ارزشهای انسانی واسلامی نباشند، بالتبع این ارزش‌ها تحت الشعاع خواسته‌های شخصی ومنافع صنفی وگروهی قرارگرفته وضدارزش‌ها جای ارزشهارامی گیرند ومعیار‌ها و میزان‌ها رنگ می‌بازند.

وی ادامه داد: شورای شهرمی تواند به عنوان پارلمان محلی، باانتخاب صحیح خود و مشخص کردن ارزش‌های اجتماعی، مدیرانی را که به این ارزش‌ها توجه کرده و آن‌ها را مد نظرخود قرار می‌دهند تا این موضوع بستری باشد برای دلگرمی بیشتراین مدیران و ارتقاء عملکرد آن‌ها درجهت تحقق ارزش‌های خواسته شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر