کد خبر: 82568 A

فرماندار قزوین:

فرماندار شهرستان قزوین نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین را اعلام كرد.

ایلنا: فرماندار شهرستان قزوین نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی این شهر را اعلام كرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری،سعید میربها گفت: در شهر قزوین افراد ذیل حائز بیشترین آرا شده و توسط آراء مردم به عنوان اعضای اصلی به چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر قزوین راه یافتند.

1)    آقای علی فرخ زاد با 23864 رای

2)    آقای احد چگینی با 20057

3)    خانم مریم نخستین احمدی با 19633 رای

4)    آقای علی صادقی نیاركی با 18245 رای

5)    خانم فاطمه اشدری با 18119 رای

6)    آقای فرج اله فصیحی رامندی با 16633 رای

7)    آقای حكت اله داودی معمار با 15034 رای

8)    آقای سید كاظم مجابی با 14740 رای

9)   خانم شهلا عطائی با 14641 رای

10)                      آقای حسین صلح جوی منفرد با 13229 رای

11)                      آقای حسین غیاثوند با 11939 رای

12)                      آقای عباس ظاهری با 11647 رای

13)                      آقای محمد رضا صدیقی با 9621 رای

وی ادامه داد: همچنین پنج نفر ذیل نیز به عنوان اعضای علل بدل به چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین راه یافتند:

1)    خانم نینا سیاهكالی مرادی با 9416 رای

2)    محمد خورشیدی با 8904 رای

3)    مهری السادات تقوی با 8903 رای

4)    سیف اله یوسفی با 8773 رای

5)    مجید رضائی با 8472 رای

6)    محمد رضا آرام با 7189 رای

میربها بیان داشت: نفرات بیستم تا یكصدو چهل و نهم نیز به ترتیب ذیل حائز آرا شده و از راه یابی به چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قزوین باز ماندند:

20) آقای   سیدصادق سیاه پوش  8161 رای

21) خانم  زهرادانشور 8091  رای

22) آقای  مرتضی         ململی    8088 رای

23) آقای  سیدمهدی حسینی 8005 رای

24) آقای  حسن  رحیمی كلیشمی 7996 رای

25) آقای  سیدمازیارعلوی  7987  رای

26) آقای  علی آذرپور      7941 رای

27)آقای   مصطفی كشاورزكلهر 7729 رای

28)آقای   علی حسن ظاهری 7587 رای

29) آقای   محسن آقاعلی خانی 7581   رای

30) آقای  مجید   آهنگریان 7487 رای

31) آقای  جعفر   نصیری شهركی 7353 رای

32)آقای  شاهپور باجلان  7132 رای

33)آقای   غلامحسین شیری7131 رای

34) خانم  لیلاالسادات حاجی سیدابوالقاسم6262 رای

35)آقای   وحید   زرگر   6167 رای

36) آقای   حسن  رجبی   6039 رای

37) آقای  سیدابراهیمحسینی     5965 رای

38) آقای  اصغر   همتی   5645 رای

39) آقای  محمد  آذری ویائی5538 رای

40) آقای  علی    رسولی 5436 رای

41) آقای  رضا     كشاورزمقدم   5093 رای

42) آقای  محسن شیشه گرها    4543 رای

43) آقای  غلامحسین میرباقری  4470 رای

44) آقای  سیدحسن حسینی4416 رای

45) آقای  غلامرضا رستگار4414 رای

46) آقای  نظامعلی درگی 4354 رای

47) آقای  حسین مردعلی         4205 رای

48) آقای  محمد  رضائی نیاركی  4017 رای

49) آقای  احمد   نجاری الموتی 3693 رای

50) خانم  كبری   درویش پیشه  3523 رای

51) آقای  حسین درگی   3520 رای

52) آقای  بیژن    یركالی 3471 رای

53) خانم  مریم   صفاران          3440 رای

54) آقای  رضا     رفیعی  3287 رای

55) آقای  محمد  اسمعیلی3268 رای

56) آقای  حمید   چگینی 3229 رای

57) آقای  محمود مفیدی نژاد3116 رای

58) خانم  پریسا  تقیا 3107 رای

59) آقای  محمدرسول احمدی3100 رای

60) آقای  بهروز  شریفی 2984 رای

61) آقای  محسن حسن پور2947 رای

62) آقای  محمد  رجبی دهكی2879 رای

63) آقای  فتحعلی          علی اكبری2786 رای

64) آقای  رجبعلی          طایفه  2751 رای

65) آقای  سیدعبدالعظیم موسوی         2725 رای

66) آقای  محمد  رضائی 2722 رای

67) آقای  سیدمرتضی    ابوترابی2699 رای

68) آقای  سعید   مجیدی لیائی   2667 رای

69) آقای  جواد    پیرمردوندچگینی2664 رای

70) آقای  صادق  نظری  2516 رای

71) آقای  سیدعبدالمجید مرتضوی2508 رای

72) آقای  روح اله          بهشتی پور2455 رای

73) آقای  محمد  قنبری طولارود 2417 رای

74) آقای  محمد  تقی پور2414 رای

75) آقای  سیدهادی ابراهیمی2362 رای

76) آقای  فرزاد   زجاجی 2289 رای

77) آقای  عباس  آقاعلی خانی    2282 رای

78) آقای  محمد  نجاری الموتی 2277 رای

79) آقای  جبار    حسنعلی پور    2214 رای

80) آقای  صادق  خانبان 2211 رای

81) آقای  حمید   جهان بخشی   2175 رای

82) خانم  مهناز   ذوالقدری       2140 رای

83) آقای  علی عمران     رضائی 2133 رای

84) آقای  علی    راه انجام        2098 رای

85) آقای  وحید   كاكاوند 2070 رای

86) آقای  محسن نوری فرد2055  رای

87) آقای  حسین زمانی  2028 رای

88) آقای  افشین نجفی  1948 رای

89) آقای  حسین حاجی محمدمهدی ارباب1851 رای

90) آقای  حمید   شعبانی          1807 رای

91) آقای  علی    دوستی 1797 رای

92) آقای  محمد  آقاعلی خانی    1795 رای

93) آقای  سیدفرشاد      فتاحی  1772 رای

94) آقای  احمد   نصیری 1681 رای

95) آقای  رضا     مردعلی         1670 رای

96) آقای  مهدی  مرادی 1656 رای

97) آقای  موسی  اسمعیل زادگان          1651 رای

98) آقای  محسن خدادادی        1651 رای

99) خانم  مرضیه تفنگ چی ها   1650 رای

100)  خانم فائزه سادات  مجابی 1640 رای

101) آقای محمدرضا زارعی 1616 رای

102) آقای سیدمحمدصادق حاج سیدابوترابی1586 رای

103) آقای علی سلیمی 1575 رای

104) آقای حسین زكی زاده قریه علی1558 رای

105) آقای امید شاه محمدی 1503 رای

106) خانم بهاره   امینی   1465 رای

107) خانم معصومه دل گرم 1433 رای

108) آقای مهدی  معصومی 1397 رای

109) آقای مهرشاد رشوند 1307 رای

110) آقای رضا اصلی بیگی1267 رای

111) آقای مسعود حكیمی نیا1220 رای

112) آقای ولی محمد زمانی 1152 رای

113) آقای ابراهیم سلطانی 1133 رای

114) آقای حسنعلی فرزادنیا 1015 رای

115)آقای عبداله  هادی زاده صفاری997 رای

116)آقای سیف اله مافی  967 رای

117) آقای علی همت زاده 963 رای

118) آقای مهران محبی شیركدهی        922 رای

119) آقای فضلعلی         رحیمی آتانی   921 رای

120)خانم فاطمه  محمدبیگی      917 رای

121) آقای محمد  اسكندری       913 رای

122) آقای حمزه   كرمی شنستقی          907 رای

123) آقای جلال   احمدی 829 رای

124) خانم كبری   محمدبیگی سلخوری   818 رای

125) آقای مسیب ایراندوست     811 رای

126) آقای حسن  اخلاصیان       796 رای

127) خانم فرزانه  كلاه دوزها      793 رای

128) آقای محمدحسین    شجاعی نیك   756 رای

129) آقای رحیم   حاجی امیدی   720 رای

130) آقای ابوالقاسم ملائی الموتی         711 رای

131) آقای عباس  گودرزی         671 رای

132) آقای سعید   بهنام   630 رای

133) آقای عباس  عباس بیگی    618 رای

134) آقای عبداله  اصلی بیگی     615 رای

135) آقای علیرضا اعتقادی         593 رای

136) آقای منصور نصری 592 رای

137) آقای اكبر     نصیری 569 رای

138) آقای گل دوست      لیاولی  474 رای

139) آقای آرش   قائمی علی آبادی471 رای

140) آقای محمد  اینانلوشاه وردی431 رای

141) آقای محمد  صفدری344 رای

142) آقای داود     منصوری پلاسی  310 رای

143) آقای ضیاءالدین آقاحسینی310 رای

144) خانم هاجر   عباسقلیان      268 رای

145) آقای محمدرضا حسن شالی 264  رای

146) آقای عیسی نگهدارزاده261 رای

147) آقای محمد  آریانپور 227 رای

148) آقای ابراهیم ادیبان مهر223 رای

149) آقای علیرضا خیری پور 206 رای

  فرماندار قزوین در پایان از حضور حماسی مردم ایران در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر كرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر