کد خبر: 82569 A

نتیجه نهایی آرای نامزدهای ریاست جمهوری به تفكیك درشش شهرستان استان قزوین مشخص شد.

ایلنا: مسوول كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: نتیجه نهایی آرای نامزدهای ریاست جمهوری به تفكیك درشش شهرستان استان قزوین مشخص شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین؛ هادی صادق دقیقی با ارائه گزارشی از میزان مشاركت و نتیجه آرای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در استان قزوین اظهارداشت:  در شهرستان تاكستان  114 هزار و 562 نفر واجد شرایط شركت در انتخابات بودند كه تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  99 هزار 278 نفر می باشد كه از مشاركت 86 درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 95 هزار و576 رای  بوده است كه  مقدار رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  48774، محمد باقر قالیباف  15776، سعید جلیلی  14996، علی اكبر ولایتی 7696، محسن رضایی 7032  و در نهایت سیدمحمد غرضی با  1302 رای.

وی با گزارشی از وضعیت آرای نامزدها در شهرستان آوج افزود:  در شهرستان آوج  28 هزار و 306 نفر واجد شرایط شركت در انتخابات بودند كه تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  25 هزار 652نفر می باشد كه از مشاركت 90 درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 24 هزار 981 رای بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  12342، محمد باقر قالیباف  4792، سعید جلیلی  4101، علی اكبر ولایتی 1907، محسن رضایی 1600  و در نهایت سیدمحمد غرضی با  239 رای.

مسوول كمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان با گزارشی از وضعیت تركیب آرا نامزدها در شهرستان البرز افزود: در شهرستان البرز  135 هزار و 844 نفر واجد شرایط شركت در انتخابات بودند كه تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  106 هزار 917 نفر می باشد كه از مشاركت 78 درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 102 هزار 890 رای  بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  58818، محمد باقر قالیباف  16502، سعید جلیلی 11769، علی اكبر ولایتی 7528، محسن رضایی 6805  و در نهایت سیدمحمد غرضی با  1468 رای.

دقیقی تعداد واجدین شرایط شركت در انتخابات  در شهرستان بوئین زهرا را  80 هزار و 26 نفراعلام كرد و در ادامه گفت: تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  74 هزار 798 نفر می باشد كه از مشاركت 93 درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 72 هزار 435 رای  بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  32835، سعید جلیلی  15997، محمد باقر قالیباف  12744، علی اكبر ولایتی 6016، محسن رضایی 4109و در نهایت سیدمحمد غرضی با  734رای.

وی با اعلام اینكه تعداد واجدین شرایط شركت در انتخابات  در شهرستان آبیك  63 هزار و 849 نفرمی باشد در ادامه  افزود: تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  54 هزار 379 رای می باشد كه از مشاركت 85 درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 52 هزار 351 رای  بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  27926، محمد باقر قالیباف9196، سعید جلیلی  6278،  علی اكبر ولایتی 4163، محسن رضایی 4058 در نهایت سیدمحمد غرضی با  730 رای.

مسوول كمیته اطلاع رسانی تعداد واجدین شرایط شركت در انتخابات در شهرستان قزوین را  396 هزار و 343 نفراعلام كرد ودر ادامه  افزود: تعداد آرای ماخوذه در این شهرستان  291 هزار 56 رای می باشد كه از مشاركت 43/73  درصدی ساكنین این شهرستان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 279 هزار 849 رای  بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  144044، محمد باقر قالیباف 53585، سعید جلیلی  36741،  علی اكبر ولایتی 21557، محسن رضایی 20587 در نهایت سیدمحمد غرضی با  3635رای.

مسوول كمیته اطلاع رسانی  درپایان تعداد واجدین شرایط شركت درانتخابات در كل استان را 818 هزار و 930 نفراعلام كرد ودر ادامه  افزود: تعداد آرای ماخوذه در استان  652 هزار 80 رای می باشد كه از مشاركت 71/79  درصدی ساكنین استان در انتخابات حكایت دارد  و تعداد آرای صحیح 628 هزار 82 رای  بوده است كه  تعداد رای 6 نامزد ریاست جمهوری در این  شهرستان به تفكیك به شرح ذیل می باشد: حسن روحانی  324739، محمد باقر قالیباف 111604، سعید جلیلی  90573،  علی اكبر ولایتی 47174، محسن رضایی 45884 در نهایت سیدمحمد غرضی با  8108 رای.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر