کد خبر: 205527 A

اساسنامه‌ی شورای زبان و ادب فارسی سیما بعد از مدت‌ها با حضور مدیران سیما و فرهنگستان تدوین شد.

بهمن سال گذشته با تصمیم مشترک رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران جلسه‌ای پیرامون وضعیت زبان فارسی در سیما و نحوه‌ی برقراری ارتباط سازنده‌تر و مؤثرتر فرهنگستان و سیما تشکیل شده بود بعد از مدتی جلسه‌ای اساسنامه‌ی شورای زبان و ادب فارسی سیما تدوین شد.

به گزارش ایلنا؛ علی دارابی، معاون سیما، دستور تشکیل شورای عالی زبان و ادب فارسی در سیما را برای انسجام یافتن این ارتباط صادر کرد. این شورا به مدیریت تقی رستم‌وندی؛ مدیر شبکه‌‌ی چهار سیما، و عضویت آقایی؛ مشاور مدیر شبکه‌ی چهار و مدیر گروه فرهنگ و اندیشه‌ی دینی شبکه، تهرانی؛ رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیمای فرهنگستان و اسلامی‌مهر؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش سیما، اَسوار؛ رئیس شورای عالی ویرایش سازمان و عضو وابسته‌ی فرهنگستان، پورحسین؛ مدیر شبکه‌ی مستند و مسئول امور مجریان و قاسمی؛ مدیر شبکه‌ی آموزش، تشکیل شد.
اساسنامه‌ی شورا در جلسات ابتدایی طرح و به شرح زیر تصویب شد.

مقدمه:
این شورا در بهمن ۹۲ و با تصمیم مشترک ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جناب آقای دکتر حدّاد عادل، و معاون محترم سیما، جناب آقای دکتر دارابی، تأسیس گردید.
الف) اهداف
۱. ترویج زبان معیار و حفظ سلامت زبان فارسی از طریق درست‌گویی، درست‌نویسی و درست‌خوانی، در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۲. زمینه‌سازی برای بهره‌مندی بیشتر برنامه‌های تلویزیونی از میراثادبی و محتوای غنی زبان فارسی به‌مثابۀ یکی از ارکان هویت ملی و تمدن ایرانی اسلامی.
ب) وظایف
۱. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کاربردی و اجرایی در زمینه‌ی پاسداشت زبان و ادب فارسی و ابلاغ آن‌ها به شبکه‌های سیما.
۲. ایجاد هماهنگی علمی و وحدت روش بین شبکه‌ها در کاربرد زبان معیار و نظارت بر عملکرد آن‌ها.
۳. هدایت علمی، آموزشی و افزایش دانش زبانی برنامه‌سازان، مجریان و… و ایجاد انگیزه و حساسیت برای درست‌خوانی و درست‌گویی.
۴. همفکری و همکاری مستمر با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌ویژه در زمینه‌ی کاربرد واژه‌های مصوّب و اشاعه‌ی آن‌ها در برنامه‌های تلویزیونی.
۵. ارزیابی و تعیین صلاحیت زبانی نویسندگان، گویندگان و مجریان برنامه‌های تلویزیونی با همکاری امور مجریان سیما.
ج) ساختار شورا


شورای زبان و ادب فارسی سیما با مدیریت شبکه‌ی چهار سیما و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱. رئیس شورای عالی ویرایش سازمان.
۲. رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۳. مسئول هماهنگی امور مجریان سیما.
۴. مدیر کل آموزش‌وپژوهش سیما.
۵. مدیر شبکه‌ی آموزش سیما.

تبصره: دبیرخانه‌ی شورا در شبکه‌ی چهار و با مسئولیت مدیر گروه فرهنگ و اندیشه‌ی دینی شبکه تشکیل می‌شود. دبیرخانه مسئولیت تنظیم مصوّبات، پیگیری و اجرایی شدن آن‌ها را برعهده دارد.

اساسنامه‌ی شورای زبان و ادب فارسی سیما تدوین شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر