کد خبر: 205531 A

«همایون امیرزاده»، «علیرضا کرمانی»، «علی شجاعی صائین»، «علی اصغر سیدآبادی»، «حمید قبادی»، «محمودرضا برازش»، «محمد اله‌یاری»، «نیکنام حسین‌پور»، «مصطفی وکیلی»، «محمد خلج»، «حسین صفری»، «محسن عموشاهی» و «نجفعلی میرزایی» اعضای شورای راهبردی دبیرخانه نمایشگاه کتاب شدند.

با احکام جداگانه‌ای از طرف معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای راهبردی دبیرخانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شدند.

به گزارش ایلنا؛ «همایون امیرزاده»، «علیرضا کرمانی»، «علی شجاعی صائین»، «علی اصغر سیدآبادی»، «حمید قبادی»، «محمودرضا برازش»، «محمد اله‌یاری»، «نیکنام حسین‌پور»، «مصطفی وکیلی»، «محمد خلج»، «حسین صفری»، «محسن عموشاهی» و «نجفعلی میرزایی» با احکام جداگانه‌ای با امضای سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اعضای شورای راهبردی دبیرخانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب شدند.

در احکام فوق، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و استمرار فعالیت‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان اهداف اصلی مدنظر قرار گرفته است.

نمایشگاه کتاب تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر