کد خبر: 219308 A

ناشران علاقمند به حضور در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران می‌توانند فرم‌های مذکور را از طریق سایت WWW. TIBF. ir / Engدریافت و تا تاریخ ۲۸ فوریه(۹ اسفند ۱۳۹۳) نسبت به ثبت‌نام قطعی در نمایشگاه اقدام نمایند.

با قرار گرفتن فرمهای ثبت‌نام ناشران خارجی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب روی سایت نمایشگاه ثبت‌نام از ناشران بخش بین‌الملل آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ طبق جدول زمان‌بندی، هر ساله جزوه اطلاعات و مقررات و فرمهای ثبت‌نام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نمایشگاه فرانکفورت توزیع و ثبت‌نام از این نمایشگاه آغاز می‌شود.

در سال جاری نیز این جزوه و فرمهای ثبت‌نام در نمایشگاه فرانکفورت توزیع و همزمان با این نمایشگاه روی سایت نمایشگاه کتاب تهران قرار داده شده است.

مطابق جدول زمان‌بندی شده ناشران علاقمند می‌توانند فرمهای مذکور را از طریق سایت WWW. TIBF. ir / Engدریافت و تا تاریخ ۲۸ فوریه(۹ اسفند ۱۳۹۳) نسبت به ثبت‌نام قطعی در نمایشگاه اقدام نمایند.

مطابق جزوه اطلاعات و مقررات بیست و هشتمین نمایشگاه، هزینه غرفه برای ناشران عرب به ازای هر مترمربع ۵۰ یورو و برای ناشران لاتین ۱۰۰ یورو و برای نمایشگاه‌های فرهنگی و سفارتخانه‌ها به ازای هر مترمربع ۱۵۰ یورو در نظر گرفته شده است.

آغاز ثبت‌نام ناشران در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر