کد خبر: 229593 A

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۳ موسسه پرسش در دوره کنونی خود سراغ مفهوم توسعه رفته است.

درسگفتارهای پاییز ۱۳۹۳ موسسه پرسش با موضوعات و محورهای زیر برگزار می‌شود:

پیش‌شرط‌های فکری و نهادی توسعه: مورد ایران با سخنرانی محسن رنانی؛ شروع دوره: چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ساعت ۱۷-۱۹

این درسگفتار در دو هفته متوالی و در روزهای چهارشنبه ۱۲ و ۱۹ آذر ماه ساعت ۱۷-۱۹ و روزهای پنجشنبه ۱۳ و ۲۰ آذر ماه ۱۴-۱۶ برگزار می‌شود.

سرفصل مباحثاین درسگفتار عبارتنداز: جلسه اول: بازشناسی مفهوم توسعه(جنبه‌های مغفول): سعادت و توسعه؛ مدرنیزم و توسعه؛ دو بعد توسعه؛ چهار محور توسعه و شش سرمایه توسعه.

جلسه دوم: دولت و توسعه(پیش شرطهای مغفول): یگانگی انگیزشی؛ یکپارچکی ساختاری؛ سازگاری عملکردی.

جلسه سوم: جامعه و توسعه(بسترهای مغفول): تحولات در عقلانیت؛ اختلالات ارتباطی؛ تخریب‌های سرمایه‌‌ای و جنبه‌های روانشناختی.

جلسه چهارم: مذهب و توسعه(ویژگی‌های مغفول): کارکردهای ایمان، مذهب و ایدئولوژی؛ درونی سازی توسعه، برونی‌سازی مذهب و آموزش فقهی و توسعه.

علاقمندان برای شرکت در این درسگفتار می‌توانند با شماره‌های: ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۲۹۱۰۴ تماس بگیرند.

موسسه پرسش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر