کد خبر: 167352 A

زمین لرزه‌ای به بزرگی۳/۹(سه و نه دهم) ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین یکشنبه شب(۲۱ اردیبهشت) در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه شهرستان لامرد و شهر وراوی شهرستان مهر از استان فارس و شهرستان پارسیان از استان هرمزگان را لرزاند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی۳/۹(سه و نه دهم) ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین یکشنبه شب(۲۱ اردیبهشت) در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه شهرستان لامرد و شهر وراوی شهرستان مهر از استان فارس و شهرستان پارسیان از استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز، شبکه‌های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه را کشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه در ۷ کیلومتری شهرستان پارسیان استان هرمزگان و ۱۸ کیلومتری شهرستان لامرد استان فارس و۳۳ کیلومتری شهر وراوی شهرستان مهر استان فارس گزارش کرده است.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله را در ۵ کیلومتری لامرد، فارس و۲۲ کیلومتری پارسیان، هرمزگان و۲۴ کیلومتری وراوی، فارس در ساعت ۲۲ و ۱۰ دقیقه و ۲۲ ثانیه امروز به بزرگی ۳/۹(سه و نه دهم) ریشتر در حوالی شهرستان لامرد، وراوی شهرستان مهر و شهرستان پارسیان با مشخصات جغرافیایی ۲۷.۳۳ درجه عرض شمالی و ۵۳.۲۳ درجه طول شرقی واقع در استان فارس و هرمزگان، ثبت کرده است.

استان فارس دانشگاه تهران زلزله زمین شهرستان شب کیلومتری یکشنبه هرمزگان پارسیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر