کد خبر: 217296 A

استاندار بوشهر:

استاندار بوشهر گفت: اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و رسالت همه مسلمانان است که باید در راستای اجرای این فرضیه باید زمینه نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر فراهم شود.

استاندار بوشهر گفت: اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و رسالت همه مسلمانان است که باید در راستای اجرای این فرضیه باید زمینه نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی سالاری در نشست شورای سیاستگذاری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی عمومی و واجب همگانی است و باید به این اصل مهم و سرنوشت‌ساز عمل شود.

او با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی افزود: نظارت مردم بر مردم، دولت بر مردم و مردم بر دولت به عنوان نظارت ملی در قانون است که امر به معروف و نهی از منکر محسوب شده و باید در جامعه و تمام نهادها عملیاتی شود.

استاندار بوشهر، ارزش، اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکررا یادآور شد و گفت: مدیران باید انتقاد پذیر باشند و برای نظارت مردم مومن و انقلابی، احترام و ارزش قائل شوند و خود را به راهنمایی مومنین، انتقادات و تذکرات آنان نیازمند بدانند.

سالاری افزود: امر به معروف و نهی از منکر برای سلامت جامعه و صیانت از آن از حیثروانی و معنوی اهمیت دارد.

او، با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید نقطه نظرات مردم در راستای امر به معروف را مد نظر قرار دهند و مطالبات مردم دراین حوزه محقق کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه سازو کار نظارتی مردم در دستگاه‌های اجرایی باید فراهم شود افزود: برای فراهم کردن نظارت بیشتر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها اجرایی ایجاد یک سامانه لازم و ضروری است.

سالاری با بیان اینکه باید زمینه منتقل شدن نظرات مردم در حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر در بخش دولتی فراهم شود گفت: اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و رسالت همه مسلمانان است که باید در راستای اجرای این فرضیه باید زمینه نظارت بر عملکرد مدیران بیشتر فراهم شود.

استان بوشهر امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر جامعه دستگاه های اجرایی دولت سلامت مد مسلمانان همه دستگاه های اجرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر