کد خبر: 258814 A

معاون وزیر جهاد کشاوری:

معاون آب و خاک و امورفنی و مهندسی وزارت جهاد کشاوری از برداشت سالانه شش میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا رحیم سجادی امروز در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب با تاکید بر اینکه چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب در هر سال از چاه های غیرمجاز در کشور برداشت می شود، ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی آب مقرر شده است نسبت به احیای دشت های بحرانی در کشور اقدام شود که از ۲۷۰ دشت بحرانی موجود در کشور هشت مورد آن در آذربایجان شرقی واقع شده است.

معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی سپس از افزایش ۱۸ برابری اعتبارات نظارت و کنترل چاههای غیرمجاز در کشور خبرداد و گفت: دولت درصدد است با هدف گذاری نسبت به افزایش میزان محصول از اراضی کشاورزی اقدام کند.

سجادی تصریح کرد: در استانهای آذربایجان شرقی و غربی برای شبکه های  فرعی و انتقال آب با حداقل مشکل مواجه هستیم و در سال ۹۳ در آبیاری تحت فشار ۵۵  درصد اعتبارات و در اجرای شبکه های فرعی ۹۲ درصد اعتبارات محقق شده است.

برداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر