کد خبر: 263933 A

فریدون خسروی ، کارگردان تئاتر:

نباید هنر انقلاب اسلامی را تنها به صورت یک شعار استفاده کنیم بلکه باید پشتوانه‌ای از شعور و فهم انقلابی در این هنر نهفته باشد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،فریدون خسروی در گفتگو با ایلنا با اشاره به فرا رسیدن روز هنر اسلامی گفت: متأسفانه هنر انقلاب اسلامی با آنکه سال‌ها از انقلاب می‌گذرد نتوانسته است زبان ویژه خود را بیابد زیرا بیشترسلایق مدیریتی در آن اعمال شده است.

خسروی، افزود: نباید هنر انقلاب اسلامی را تنها به صورت یک شعار استفاده کنیم بلکه باید پشتوانه‌ای ازشعورو فهم انقلابی در این هنر نهفته باشد.

نویسنده رمان کمند تصریح کرد: گرچه گاهی هنرمندان ناگزیرهستند تا برای ارتزاق به سوی اندیشه مدیران متمایل شوند و در این میان ممکن است که تفسیریک مدیر از تعریف انقلاب اسلامی با خود انقلاب اسلامی متفاوت باشد، اما این مسأله نباید سبب شود تااهداف انقلاب اسلامی درحوزه هنرمغفول بماند.

وی تأکید کرد: هنرمند انقلاب اسلامی نباید تنها به یک هنرمند توصیف گر و روایت گرتبدیل شود و صرفاً کارهای هنری سفارشی انجام دهد، چون به خلاقیت درتولید آثار هنری فاخر لطمه می‌زند.

خسروی بیان داشت: هرگونه انقلابی سبب دگرگونی در اجتماع و هنر و ادبیات خواهد شد و انقلاب اسلامی نیز پس ازوقوع سبب دگرگونی درجامعه و به ویژه ادبیات و رشته‌های مختلف هنری شد اما آنچه به واقع سبب رشد هنروادبیات درهرجامعه‌ای خواهد شد، وجود فضا و سازوکاروملزوماتی است که اجازه جوشان بودن بستراندیشه و هنر را بدهد.

ادبیات اصفهان انقلاب انقلاب اسلامی تئاتر خلاقیت رشد رمان هنر شعار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر