کد خبر: 269739 A

در۱۱ ماه سال ۹۳ و با جایگزینی گازکک محقق شد؛

مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت از صرفه جوئی ۷۰ میلیون متر مکعبی خرید گاز طبیعی در ذوب آهن اصفهان طی یازده ماه سال ۹۳ با رقمی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن خزایی؛ افزود: با شروع تولید گاز کک و جایگزین کردن آن در گاز مصرفی کوره‌های نورد بجای گاز طبیعی این میزان صرفه جویی حاصل شد.

وی تصریح کرد: با توجه به میانگین گاز خریداری شده از شرکت گاز در سال ۹۳ که ماهانه بالغ بر ۶۱ میلیون مترمکعب بوده، هزینه خرید و توزیع ماهیانه گاز شرکت در حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف انرژی در دستور کار مسوولین شرکت قرار دارد گفت: درصد مصرف انرژی‌های خریداری شده شرکت در سال ۹۳ حدود ۶۰ درصد کک، ۳۶ درصد گاز طبیعی، ۳ درصد گاز کک و ۱ درصد برق بوده است که طبق محاسبات انجام شده سهم انرژی در قیمت تمام شده محصول حدود ۶۰۰ تومان است.

وی افزود: در صورت حتی یک درصد صرفه جوئی در مصرف کک و گاز طبیعی با توجه به میزان تولید، سود هنگفتی نصیب شرکت خواهد شد.

مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت خاطرنشان کرد: در صورت ۱۰ درصد صرفه جوئی در مصرف گاز ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) سود عاید شرکت خواهد شد.

خزایی اظهار کرد: انرژی‌های مصرفی در کارخانه اعم از انرژی‌های خریداری شده شامل ذغال سنگ (کک و گاز کک)، گاز طبیعی و برق می‌باشد که انرژی‌های تولید مانند برق، گاز کوره بلند، هوای دمشی کوره‌های بلند، هوای فشرده، بخار، اکسیژن و آب را نیز در بر می‌گیرد.

وی با توضیح اینکه گاز کک جزء انرژی‌های تولیدی در کارخانه بوده ولی چون همراه با ذغال سنگ وارد کارخانه می‌گردد به عنوان انرژی خریداری شده در نظر گرفته می‌شود افزود: برق یا انرژی الکتریکی مورد نیاز خطوط تولید در نیروگاههای داخلی تولید و در صورت کمبود از شرکت توانیر خریداری می‌گردد به همین دلیل برق، هم جزء انرژی‌های خریداری شده و هم جزء انرژی‌های تولیدی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر به دلیل راه اندازی نیروگاه هاربین و افزایش تولید برق داخلی، برق مازاد بر نیاز کارخانه به شبکه سراسری ارسال می‌گردد و در صورت کاهش برق تولیدی و یا افزایش مصرف برق، کمبود آن از شبکه سراسری تأمین می‌شود.

وی گفت: میزان تولید گاز کوره بلند در سه کوره در حال کار در شرایط نرمال تولید حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب در ساعت می‌باشد که عمدتاً در نیروگاه مرکزی، توسعه نیروگاه مرکزی، نیروگاه حرارتی و هاربین، هواگرم کن‌های کوره‌های بلند، باتری شماره سه و به مقدار کم در بخش دو نورد استفاده می‌گردد و مازاد آن از طریق سه مشعل سوزانده می‌شود.

خزایی یادآور شد: با مصرف گاز کوره در نیروگاه‌ها به میزان قابل توجهی از مصرف گاز طبیعی کاسته شده و با توجه به اینکه ارزش حرارتی گاز طبیعی حدود ۱۰ برابر ارزش حرارتی گاز کوره بلند می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت که به ازای هر ده هزار متر مکعب مصرف گاز کوره در نیروگاه‌ها حدود هزار متر مکعب از مصرف گاز طبیعی آن‌ها کاسته می‌شود.

وی گفت: میزان تولید آن در صورتی که کارگاه با شش مشعل در حال کار باشد حدود ۲۴ هزار متر مکعب در ساعت خواهد بود که مقداری از آن، حدود ۳ الی ۷ هزار مترمکعب، جایگزین گاز کوره در نورد ۳۰۰ و ۵۰۰ شده و مازاد آن به نیروگاه‌های حرارتی و هاربین ارسال می‌شود.

وی در خصوص تولید و مصرف گاز کک گفت: در حال حاضر توسط باتری شماره یک و باتری شماره سه و به میزان حدود ۳۵ هزار متر مکعب در ساعت تولید می‌گردد که حدود هفت هزار متر مکعب جهت سوخت باتری شماره یک و مابقی آن جهت مصرف در دیگر کارگاه‌ها به شبکه گاز کک ارسال می‌شود.

مدیر انرژی وبهینه سازی سوخت با اشاره به اینکه مصرف کننده عمده گاز کک در حال حاضر کوره‌های نورد ۳۵۰، ۶۵۰، ۳۰۰ و۵۰۰ می‌باشد تصریح کرد: دیگر مصرف کننده گاز کک چهار ماشین تولید آگلومره در بخش آگلومراسیون، میکسرهای فولادسازی، چدن ریزی کوره بلند و به میزان کم در دپوی کوره بلند و چتری‌های فولادسازی استفاده می‌گردد و مازاد آن در مشعل سوزاننده گاز مازاد واحد دو کک سازی سوزانده می‌شود.

وی افزود: نیروگاه‌ها نیز از مصرف کنندگان گاز کک هستند که در حال حاضر به دلیل شرایط کیفی گاز کک، مصرف آن در نیروگاه‌ها متوقف است.

خزایی با بیان اینکه گاز مازاد واحد یک کک سازی قبلاً بصورت خام از طریق پارافلام وارد جو می‌گردید یادآور شد: با احداث واحد دو کک سازی و اجرای طرح احداث مشعل جهت سوزاندن گاز مازاد کک پارافلام از مدار خارج و گاز مازاد در مشعل سوزانده می‌شود که از آلودگی محیط زیست و کارگاه‌های همجوار به شدت کاسته شده است.

ذوب آهن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر