کد خبر: 296579 A

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم

ایلنا: مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم گفت: روابط عمومی و رسانه‌ها دو بال پرواز و مکمل یکدیگرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان مهدخت بروجردی  افزود: رسانه‌ها بدون روابط عمومی‌ها نمی‌توانند کار انجام دهند و این ارتباط متقابل و دوسویه است.

بروجردی عدم تخصص کافی را از نقاط ضعف خبرنگاران بیان کرد و افزود: خبرنگاران باید عینیت، بی‌طرفی و انصاف خبری را رعایت کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله تکنیک های خبر را کوتاه بودن، موجز و فشرده و  صریح و ذکر کرد و گفت: انتقاد حق رسانه است ولی انتقادها باید سازنده باشد.

 

روابط عمومی
نرم افزار موبایل ایلنا