کد خبر: 296589 A

پنجم شهریور

ایلنا: رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از برگزاری دور دوم انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان مشهد مقدس در روز پنجشنبه پنجم شهریورخبر داد.

به گزارش ایلنا، علی باخرد گفت: فرآیند عضوگیری طی چندین مرتبه فراخوان و آگهی انجام شده و امور مربوط به ثبت نام و سایر موارد انجام می‌شود.

باخرد اظهار کرد: شاخصهای تایید یا رد صلاحیت شدن در انتخابات انجمن تهیه و تعیین شده و تمامی موارد منطبق بر اساسنامه صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: با برگزاری این انتخابات تعداد نه نفر به عنوان عضو اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرس به انجمن حمایت از حقوق مصرفکن‌ندگان شهرستان مشهد راه می‌یابند.

مصرف کنندگان
نرم افزار موبایل ایلنا