کد خبر: 296593 A

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی

ایلنا: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: اکنون عملیات گازرسانی به 17 روستای شهرستان چناران با جمعیت بیش از 4 هزار نفر در حال اجراست.

به گزارش ایلنا حبیب ا... صادقی افزود: شهرستان چناران دارای 108 روستای واجد شرایط گازرسانی‌ست که 79  روستای شهرستان چناران پیش از این  از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به تکمیل عملیات گازرسانی به این 17 روستای اخیر گفت: به این ترتیب تعداد خانوارهای گازدار از 15 هزار و 111 خانوار به بیش از 16 هزار خانوار افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به پروژه‌های گازرسانی در دست اجرا نیز گفت: با تامین اعتبار از محل بند ق تعداد 17 روستا در حال گازرسانی قرار دارند و با اتمام عملیات لوله‌گذاری و نصب انشعاب، هزار و 307 خانوار دیگر در این منطقه از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

 

گاز شرکت گاز خراسان رضوی
نرم افزار موبایل ایلنا