کد خبر: 298277 A

ایلنا: سرپرست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان، گفت: این دانشگاه دانشگاه نسل سوم است، که در زمینه مهارت آفرینی فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، رضا پیرایش، سرپرست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان، با اشاره به اینکه رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به تحت نظر دولت بودن با هدف افزایش سطح مهارت شاغلین و افزایش مهارتی دانش آموختگان در مقاطع مختلف است، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی اولین دانشگاه متولی مهارتی درکشور است.

پیرایش، با بیان اینکه مجموعهٔ آموزشهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، در راستای ارائه مهارتهای لازم را به افراد فعالیت می‌کند، افزود: بسیج منابع و پشتتبانی منابع نیروی انسانی از جمله اهم فعالیتهای این مجموعه آموزش علمی است.

وی، د رادامه این دانشگا ه را تقاضا محور برشمرد وگفت: این دانشگاه دانشگاه نسل سوم است، که در زمینه مهارت آفرینی فعالیت می‌کند.

پیرایش، با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی دارای آموزشهای نوین به منظور تسهیل قابلیت‌های فارغ التحصیلات در حوزه مهارت آموزی است، اظ‌ها رداشت: در این دانشگاه در صدد تحویل فارغ التحصیلان کار آفرین به جامعه هستیم.

سرپرست دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان، با اشاره به ثبت نام این دانشگاه نیز تصریح کرد: ۱۱۸ کد رشته محل در مقطع کاردانی ۷۶ کد رشته محل در مقطع کاردانی و ۶۰رشته کد محل در مقطع کار‌شناسی و پذیرش دانشجو خواهد داشت و گفت: ۱۷ موسسه فعال و ۲ موسسه غیر فعال در زنجان وجود دارد.

وی، کاردانی حرفه‌ای هنرهای تجسمی و اطلاع رسانی را از جمله رشته‌های جدید عنوان کرد وگفت: در صدد پذیرش در رشته‌های در مقاطع کاردانی رشته‌های مختلف هستیم.

پیرایش، در بخشی از سخنان خود، با بیان اینکه رشته مهندسی فناوری صنایع در دانشگاه کالسمین در سالجار ایجاد می‌شود اظ‌ها رداشت: شاهد ایجاد مرکز جدید فرهنگ وهنر در سه رشته کادرانی حرفه‌ای امور فرهنگی عکاسی و سینما در گرایش فیلم سازی خواهیم بود.

این مسئول در استان زنجان، با اشاره به اینکه خانه کارگر در رشته‌های فنی ماشین افزار و خودر و چند رشته دیگر پذیرش دانشجو خواهد داشت، افزود: مرکز اموزشی همیاری‌ها ی شهرداری و فنی حرفه‌ای زنجان نیز در سالجاری پدیرش دانشجو پذیرش خواهند داشت.

وی، با بیان اینکه ۴۴ درصد از دانشجویان در مقطع کار‌شناسی پیوسته تحصیل می‌کنند، یادآورشد: دراین داشگاه دارای دانشجویان مقطع کار‌شناسی نیز هستیم.

پیرایش، در ادامه با اشاره به ۳۸ درصدی اشتغال دانشجویان‌ایم مراکز درحوزه صنعتی اظهار داشت: پ ذیرش بدون کنکور دراین مرکز طبق شرایط سازمان آموزش عالی است.

وی، در راستای سطح ارتقای این مرکز آموزش عالی نیز، اظهار داشت: حساسیت بیشتر در انتخاب اساتید و کیفیت آموزش از جمله الویت‌ها در این مرکز علمی آموزشی است.

پیرایش، با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد فارغ التصیلان این مرکز افراد شاغل استان هستند تصریح کرد: برای این منظور در صدد، رصد مشکلات در کانون ویژه در این خصوص خواهیم بود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان در پایان اضافه کرد: با بیاان اینکه شاخصهای ارزیابی مراکز علمی آموزشی دارای اهمیت اساسی است، افزود: بر اساس این شاخص‌ها رتبه بندی‌ها نیز انجام می‌گیرد.

دانشگاه علمی کاربردی
نرم افزار موبایل ایلنا