کد خبر: 301146 A

رئیس سازمان چای کشور خبر داد

ایلنا: رئیس سازمان چای کشور از پایان پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان و مازندران خبرداد و گفت: 22 درصد از بهای چین تابستانه نیز پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور از پایان پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب کشاورزان چایکار استان‌های گیلان و مازندران خبرداد و گفت: ۲۲ درصد از بهای چین تابستانه نیز پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، محمد ولی روزبهان با اعلام این خبر اظهار داشت: دراین مرحله با احتساب مبالغ پرداختی قبلی جمعا حدود۷۰ درصد ازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب چایکاران پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون مبلغ ۷۷میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان چایکار بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب آن‌ها واریز شده است و این با مشارکت مدیران کارخانجات چایسازی در پرداخت قدرالسهم خود صورت گرفته که طی روز‌های آینده به حدود۹۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

رئیس سازمان چای کشور از خرید مقدار ۷۰ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۸۴۸ کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان چایکار استانهای گیلان و مازندران بصورت تضمینی خبرداد.

روزبهان افزود: این میزان برگ سبز خریداری شده ۳۱ هزار و ۶۹۲ تن درجه یک و ۳۸ هزار و ۷۵۸ تن درجه دو بوده و به عبارت دیگر ۴۵ درصد درجه یک و ۵۵ درصد درجه دو می‌باشد؛ همچنین نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش خرید برگ سبز داشته‌ایم.

وی ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده را ۱۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد.

روزبهان خاطرنشان کرد: از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از ۱۵۸۵۱ هزارتن چای خشک تولیدشده است.

رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد: تعداد ۱۶۵واحد چایسازی در استانهای شمالی وجود دارد که هم اکنون بیش از۱۵۰واحد چایسازی با سازمان چای عقد قرارداد کرده و مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

چای کشاورزان سازمان چای
نرم افزار موبایل ایلنا