کد خبر: 301295 A

مسئول ساماندهی اداره کار قم خبر داد

ایلنا: مسئول ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان قم، از برخورد با کارفرمایانی خبر داد که اتباع غیرمجاز فاقد کارت کارگری را به کار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از قم؛ سجادی مسئول ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی قم از برخوردبا کارفرمایان استفاده کننده از اتباع غیر مجاز و فاقد هویت و کارت کارگری خبرداد.

مسئول ساماندهی اشتغال اتباع خارجی قم گفت:این ممنوعیت به استناد بند(ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی بدون مجوز کار می نمایند اعمال شده است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 237 هزار و 475 ریال در سال 1394، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل یک میلیون و 187 هزار و 375 ریال تعیین شده است.

وی ادامه داد: در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر می شود و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، به مراجع قضایی معرفی می شوند و همچنین بموجب ماده 181 قانون کار، کارفرمایان متخلف علاوه بر جریمه نقدی به مجازات حبس از 91 تا 180روز محکوم خواهند شد.

مسئول ساماندهی اشتغال اتباع خارجی قم افزود: حسب ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر اینکه دارای ورود با حق کار مشخص بوده و دیگر آنکه مطابق قوانین وآئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.

اشتغال رفاه اجتماعی قانون کار قم
نرم افزار موبایل ایلنا