کد خبر: 305150 A

معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش استان

ایلنا: معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به پذیرش بیش از 69 هزار و 743 خانواده در مدارس استان تصریح کرد: در مجموع 309 هزار و 368 نفر تابستان امسال در مدارس استان اسکان یافتند.

به گزارش  ایلنا به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: به علت اینکه تعطیلات تا 3 مهر ادامه دارد در هر شهرستان یک تا 3مدرسه جهت پذیرش مسافران تابستانه در نظر گرفته شد.

عسگری نیکزاد با بیان اینکه پذیرش مسافران فرهنگی دردستورکار مدیران قرار بگیرد، افزود: امسال شاهد حضور بیشتر در مدارس بودیم.

وی با اشاره به پذیرش بیش از 69 هزار و 743 خانواده در مدارس استان تصریح کرد: در مجموع 309 هزار و 368 نفر تابستان امسال در مدارس استان اسکان یافتند.

وی در ادامه با اشاره به پذیرش اینترنتی دراسکان مسافران فرهنگی گفت: 68 هزار و 126 خانوار فرهنگی وهزار و 617 خانوار غیرفرهنگی در مدارس پذیریش شدند.

نیکزاد بیان کرد:2 هزار و 665 کلاس درس در 325 مدرسه برای اسکان مسافران امسال در نظر گرفته شد.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: رامسر،بابلسر،چالوس و ساری ناحیه یک بیشترین مسافران را در مدارس پذیرا بودند.

آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا