کد خبر: 305783 A

عکاس: هادی چهرقانی

ایلنا: اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان حزب اسلامی کار، امروز با سفر به قم، با تنی چند از مراجع تقلید و علمای شیعه در این شهر، دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان حزب اسلامی کار، در سفر امروز خود به قم، با آیت الله بیات زنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله علوی گرگانی و آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دیدار و گفت وگو کردند.

عکاس: هادی چهرقانی

 

دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم دیدار اعضای سازمان جوانان حزب اسلامی کار با علمای استان قم
حزب اسلامی کار
نرم افزار موبایل ایلنا