کد خبر: 305847 A

عضو انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با ایلنا

ایلنا: عضو انجمن حسابداران خبره ایران گفت: بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت، ایران از میان ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است.

علیرضا محمدی محمد از کار‌شناسان اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی‌ست که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می‌کند و یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه دنیا ترویج فساد اداری و بروز آسیب‌های ناشی از آن است.

محمدی محمد گفت: براساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت، ایران از میان ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران افزود: درباره فساد اداری اصولاً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد. برخی آن را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه‌گیری و پنهان کاری را فساد نام‌گذاری کرده‌اند و عده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان‌ها فساد اداری نامیده‌اند.

وی تاکید کرد: اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی‌ست.

این استاد دانشگاه افزود: رانت‌جویی، عدم عمل به تعهد و وظایف اداری و حتی اخلاقی و انسانی، اختلاس و سوءبرداشت مالی، تلاش برای کسب مقام و عناوین اداری به دور از ضوابط، تخصص، تجربه، تعهد و شایستگی از مصادیق فساد اداری‌ست.

محمدی محمد به عوامل اصلی فساد اداری اشاره کرد و گفت: فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری در جوامع مختلف است اما شاید مهم‌ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست.

این مشاور مالی و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در محیط‌های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می‌یابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی بیان کرد: دولتی و دستوری بودن اقتصاد و فاصله زیاد اختیارات و قدرت بخش خصوصی و دولتی، عدم توسعه سیستم توزیع اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی، کافی نبودن برنامه‌های بلند مدت و مستمر جهت اجرا توسط مسوولان و دولت‌ها و... از جمله عوامل کلان فساد اداری‌ست.

فساد اداری
نرم افزار موبایل ایلنا