کد خبر: 305851 A

مشاور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در امور بانوان

ایلنا: مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: بستر لازم برای حضور زنان در جامعه فراهم شده است و بانوان می‌توانند در توسعه منطقه نقش ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از فریدونکنار؛ وحیده نگین در همایش بررسی راهکارهای توسعه این شهرستان اظهار داشت: بحث توسعه جنسیتی بعد از انقلاب اسلامی بهبود یافته وجامعه زنان می‌توانند با حفظ جایگاه زن مسلمان در رشد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی تاثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: کم توجهی به زنان عمدی نبوه وتنهابه دلیل مقتضیات جامعه این اتفاق رقم خورده است وامیدواریم با حضور بانوان در جامعه شاهد توازن جنسیتی در توسعه کشور باشیم.

نگین توجه به امور زنان را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: درشورای سیاستگذاری وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی به دنبال ایجاد فضای آسان برای حضور وحمایت بیمه‌های اجتماعی از زنان خواهیم بود.

رییس موسسه علمی وکاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی افزود: عدم توجه به توسعه نامتوازن موجب افزایش مهاجرت در مناطق می‌شود.

نگین اضافه کرد: برنامه ریزی صحیح وبه موقع، کاهش نابرابری‌ها در جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: الگوهای رشد اقتصادی تغییر کرده وامروز بیشترین سهم از پیشرفت را نیروی انسانی برعهده دارد.

مشاور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در امور بانوان به اهمیت آموزش‌های مهارتی اشاره کرد وگفت: با آموزش می‌توان سرمایه گذاری ونیروی انسانی را متحول وبه توسعه دست پیدا کرد.

حضور زنان در جامعه زنان
نرم افزار موبایل ایلنا