کد خبر: 315825 A

درگفت‌وگو با ایلنا عنوان شد

ایلنا: یک کار‌شناس اقتصادی بر کاهش نرخ سود بانکی به منظور تاثیر بر اقتصاد و رونق تولید در کشور تاکید کرد.

«محمد ساولانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در جنوب استان تهران گفت: اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند مشروط بر اینکه کسانی که بازار پول فعال هستند اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین موسسه‌های مالی اعتباری به خصوص موسسه‌های قرض الحسنه و صندوق‌های پس انداز، این مطلب را رعایت کنند، پول و نقدینگی موجود در جامعه از بخش پس انداز به چرخه تولید و کارآفرینی بازمی گردد.

وی افزود: اگر قرار باشد پایین آمدن سود در بانک‌ها رعایت نشود، این امر تبدیل به جابجایی پول از بانکی به بانک دیگر خواهد شد و هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید به بانک‌ها نظارت داشته باشد و جریمه خاصی برای تخلف عدم رعایت سود بانکی در نظر گیرد و حتی به این امر بسنده نکرده و با جابجایی مدیران بانکی با این پدیده به شدت برخورد کند.

خبرنگار: روح الله حسین زاده

اقتصاد پس انداز نرخ سود
نرم افزار موبایل ایلنا