کد خبر: 315861 A

مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات ایران در گفت‌وگو با ایلنا

ایلنا: مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات ایران گفت: توسعه فرهنگی پایه و شالوده توسعه پایدار است.

عبدالحمید رحمانی گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در بهشهر اظهار کرد: توسعه پایدار‌‌ همان برنامه، الگو و رفتاری است که ما برای تامین نیازهای جامعه از آن استفاده می‌کنیم که این نیاز‌ها اشکال و ابعاد مختلفی دارد.

رحمانی با اشاره به محدود بودن منابع طبیعی اضافه کرد: تامین نیازهای جامعه نباید به حقوق و یا نیازهای نسل آینده خدشه وارد کند و محیط زیست آسیب نبیند تا آیندگان نیز از این مواهب خدادادی بهره‌مند شوند چرا که آن فلسفه وجودی توسعه پایدار است.

این فعال سیاسی گفت: با توجه به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، توسعه‌ای به موفقیت منجر می‌شود که عدالت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

رحمانی درباره حوزه فرهنگی اظهار کرد: این حوزه به آداب، سنن، رفتار، اخلاق و باورهای یک جامعه اشاره می‌کند که در توسعه فرهنگی هدف انتقال سطح فرهنگی موجود به سطح فرهنگی مطلوب است که یکی از ارکان مهم توسعه جامعه است.

وی ادامه داد: جامعه توسعه یافته با رفاه متفاوت است چرا که جامعه توسعه یافته جامعه‌ای اخلاق مدار است که به حقوق انسان‌ها احترام گذارد و معنای متفاوتی از رفاه جوامع دارد.

مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات ایران گفت: جامعه اخلاق مدار و توسعه یافته برای انسان‌ها حقوق و ارزش قائل است و با جدیت به دنبال اجرای قانون است و مردم از آموزش‌های ارائه شده استقبال، پذیرش و عمل می‌کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی فرهنگی یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در جوامع افزود: نه تنها در سطح مردمی بلکه دولت نیز باید توسعه یافته و باثبات باشد.

وی گفت: اصل مشارکت مردم در سرنوشت و تصمیم گیری‌های مهم مثل انتخابات یکی از شاخصه‌های توسعه فرهنگی است که جامعه باید به این سطح از توسعه ارتقا یابد و همگان باید تلاش کنند تا حضور مردم در این صحنه تصمیم گیری به حداکثر برسد.

انتخابات توسعه فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا