کد خبر: 318933 A

ایلنا: بانک صادرات ایران درباره حل و فصل مشکلات تعاونی منحله میزان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دراطلاعیه بانک صادرات آمده است:

١. بانک صادرات ایران در راستای ایفای رسالت‌های اجتماعی، مسئولیت حل و فصل مشکلات تعاونی منحله میزان را برابر تفاهمنامه‌های منعقده فیمابین این  بانک و  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات تسویه تعاونی  منحله مزبور، به عهده گرفته و از اول وقت اداری  روز دوشنبه مورخ یازده آبان نسبت به اجرای مفاد تفاهمنامه اقدام خواهد کرد.

٢ - اینک که بانک صادرات ایران اراده خود را در راستای حل و فصل مشکلات تعاونی  منحله مورد بحث قرار داده است سپرده‌گذاران محترم تعاونی منحله موصوف می‌توانند به منظور تسریع و تسهیل امور از اول وقت اداری روز شنبه مورخ شانزده آبان حداکثر به مدت ٢٠ روز با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک شناسایی نسبت به افتتاح حساب در شعب سابق تعاونی  منحله میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، اقدام کنند.

٣.  با عنایت به مهلت ٢٠ روزه مورد بحث مذکور در بند ٢ از سپرده‌گذاران محترم درخواست می‌شود به تدریج در شعب سابق تعاونی منحله میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، مراجعه و از ازدحام در شعب یاد شده خودداری کنند.

٤. بانک صادرات ایران برابر با تفاهمنامه‌ها و پس از بررسی دقیق میزان دارایی و بدهی تعاونی منحله میزان عندالاقتضاء نسبت به تعیین اصل و سود متعلقه هر یک از سپرده‌گذاران اقدام  و جدول واریز وجوه متعلقه‌شان را به حساب سپرده‌ای آنان از طریق ایمیل شخصی و یا ارسال پیامک به اطلاع آنها خواهد رساند.

٥.  بانک صادرات ایران برابر تفاهمنامه‌های موصوف مدیریت داراییها و بدهی‌های تعاونی منحله میزان را به عهده گرفته و به سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهد، به طور دقیق و بر اساس اصول حرفه‌ای بانکداری نسبت به انجام امور محوله و تا تعیین تکلیف سپرده‌گذاران عزیز پیگیری لازم را به عمل آورد.

لذا از تمامی سپرده‌گذاران محترم تقاضا می‌شود، به منظور تسریع در روند انجام کار همکاری لازم با کارمندان بانک صادرات ایران را معمول کنند.

بانک مرکزی تعاونی منحله میزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر