کد خبر: 320799 A

دریک فرآیند سه ساله صورت می‌گیرد

استاندار اصفهان از کاهش 20 درصدی مصرف بی رویه آب در بخش شرب در یک فرآیند سه ساله خبر داد و گفت: سیاست مصرف بهینه آب در استان تعیین شده و تمام راهکارهای مربوط به آن نیز احصا شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول زرگرپور در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت؛ چالش‌ها و راهکار‌ها، با اشاره به اینکه این همایش از سه منظر دارای اهمیت ویژه است، گفت: اول اینکه این همایش در مورد مقولهٔ آب صحبت می‌کند که در دنیا، در ایران و خصوصا در استان کویری اصفهان یک موضوع فراگیر، مشکل بزرگ و یک مطالبهٔ عمومی است و اگر به آن درست و بموقع پرداخته نشود در آیندهٔ نزدیک به یک چالش و بحران منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: دلیل دوم اهمیت این همایش این است که بر موضوع آب در صنعت تمرکز دارد، که بزعم برخی افراد، صنعت متهم شمارهٔ یک یا حداقل یکی از مته‌مان وضعیت موجود آب در استان می‌باشد و نهایتا در خصوص مصرف بهینه یعنی فرهنگ و باور درست مصرف کردن تاکید دارد.

استاندار اصفهان افزود: طی تاریخ مدیریت آب در جهان و در هر کشور و از جمله ایران، سه مقطع و دوران کاملا مجزا و قابل تفکیک را می‌توان مشاهده کرد دوره اول زمانی که منابع آبی به وفور وجود دارد و تقاضا بسیار کم است که ما آن دوره را مدیریت عرضه می‌نامیم، مقطع دوم زمانی است که آب تا حدودی موجود و تقاضا رو به افزایش است که این دوره را مدیریت عرضه و تقاضا می‌نامیم و دوره سوم و آخر منابع آبی با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه است و از طرفی تقاضا از منابع پیشی گرفته است این مقطع را مدیریت تقاضا نامگذاری کرده‌اند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: دقت داشته باشید که بین مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف تفاوت معنی داری وجود دارد.

زرگرپور تصریح کرد: در حال حاضر در استان اصفهان در مراحل پایانی مدیریت توام عرضه و تقاضا قرار گرفته‌ایم و منابع با محدودیت قابل توجه و تقاضا با روند فزاینده‌ای در حال رشد است.

وی افزود: بارش‌های خدادادی متناسب با زمان و مکان مناسب نیستند و طبق آمار ۷۵ درصد بارش‌ها در ۳۰ درصد ایران می‌بارند و یا زمان متناسب با کشت را ندارد و این لزوم ذخیره‌سازی را بیشتر نشان می‌دهد؛ البته ذخیره‌سازی نه فقط از طریق احداث سد بلکه با روش‌هایی همچون آبخیز‌ها، ‌آبخوان‌ها، چاه‌ها و قنوات و روش‌های دیگر امکان پذیر است.

رسول زرگرپور اضافه کرد: تمام این روش‌ها ابزارهایی هستند برای مدیریت منابع آب و نه اینکه خود هدف باشند و هر کدام بنا بر مقتضای مکان باید انتخاب گردد و هیچ کدام بر دیگری برتری نخواهد داشت و در این روش‌ها سد سازی باید آخرین گزینه انتخاب شود ولی در طول سه دههٔ گذشته اولین گزینه بوده است.

استاندار اصفهان اظهار داشت: ‌ اگر چه امروز در مرحله مدیریت توامان عرضه و تقاضا هستیم ولی بسیاری از کار‌شناسان و اساتید ما هنوز از شاخص‌ها و معیارهای دوران مدیریت عرضه استفاده می‌کنند.

زرگرپور عنوان کرد: مدیریت عرضه امروز به مفهوم استفاده از پساب‌ها، آب شور‌ها و لب شور‌ها و استفاده از آب‌های غیرمتعارف مفهوم پیدا می‌کند.

وی افزود: در مدیریت تقاضا استفادهٔ بهینه و درست از آب، زیر راندمان ۳۰ درصد و بهره وری ۷۰۰ گرمی تولید هندوانه و چغندر قند و هدررفت ۳۰ درصدی آب در کشاورزی مفهومی ندارد.

مدیر ارشد استان به وضعیت مصرف آب در صنعت اشاره کرد و اظهارداشت: اگر چه سهم صنعت در آب کشور حدود ۲ درصد است ولی در استان صنعتی اصفهان شاهد مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی آب در بخش صنعت هستیم و در سال ۹۲ مصرف آب در صنعت ۱۰۰ میلیون متر مکعب، در سال ۹۳، ۸۵ میلیون متر مکعب وبرای سال۹۴، ۷۲ میلیون متر پیش بینی می‌شود که روند کاهش نسبتا خوبی را نشان می‌دهد.

زرگرپور با بیان اینکه این روند کافی نیست، افزود: براساس شورای عالی آب، مصرف آب در بخش صنعت باید جز در مصرف شرب و بهداشت، سایر مصارف خود را از پساب استفاده کند.

وی افزود: فولاد مبارکه و اخیرا ذوب آهن روند خوبی را در پیش گرفته‌اند و باید جمع آوری فاضلاب شهر‌ها، تصفیهٔ آن‌ها و استفاده از پساب استاندارد در صنعت سرعت بیشتری را به خود بگیرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ۶۰۰ هزار کارگر استان عمدتاً در صنایع بزرگ مشغول به کار هستند، گفت: از آنجایی که نمی‌توان صنایع را حذف کرد، بریدن بند ناف صنعت از آب تازه و استفاده صنعت از پساب با بهره برداری درست از آن باید در دستور کار صنایع قرار گیرد.

زرگرپور افزود: سیاست مصرف بهینه آب در استان تعیین شده که طبق آن مصرف آب در بخش شرب در یک فرایند سه ساله باید ۲۰ درصد کاهش یابدکه تمام راهکارهای مربوط به آن نیز احصا شده است.

وی اضافه کرد: ‌یکی از راهکارهای مربوط به این قضیه استفاده از سیستم کاهنده در بخش خانگی است و اگر ۲۰۰ مشترک بخش خانگی به سیستم کاهنده متصل شوند، حدود یک متر مکعب بر ثانیه مصرف آب کاهش می‌یابد.

رسول زرگرپور با بیان اینکه طبق این سیاستگذاری تا سه سال آینده آب شرب صنایع قطع خواهد شد، اظهار داشت: در بخش کشاورزی نیز باید ۵۰ درصد مصرف آب کاهش یابد و این مهم با تغییر الگوی کشت و بالا بردن بهره وری امکان پذیر است.

استاندار اصفهان ادامه داد: با کنترل میزان عرضه و کنترل میزان تقاضا می‌توان زاینده رود را از یک رودخانه فصلی به یک رودخانه دائمی تبدیل کرد.

مصرف آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر