کد خبر: 325806 A

ایلنا: در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ۷۰ متر مکعب از ابتدای آذر ماه سال جاری انجام شد.

به گزارش ایلنا به گفته مقامات مسئول در اثر وقوع بارندگی‌های اخیر و افزایش حجم آب ورودی به مخزن سد بوکان به میزان حدود ۵۵ میلیون مترمکعب بیشتر از پیش‌بینی انجام شده در برنامه منابع و مصارف این سد و با توجه به بررسی وضعیت حجم مخزن و تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده برای ورودی به مخزن سد، امکان اجرای برنامه رهاسازی زودتر از موعد پیش‌بینی شده و از اول آذر ماه سال جاری مقدور شده است.

دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر بیش از ۹۵ درصد آب خود را از دست داده است پیشتر از رودخانه های زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می‌کرد. عکس های سیدکاظم یوسفی عکاس ایرنا مربوط به دریاچه ارومیه پس از شروع مرحله اول عملیات احیای دریاچه است.

 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
 
(تصاویر) رهاسازی آب سد بوکان در دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه نجات واحیاء
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر