کد خبر: 379804 A

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان مطرح کرد:

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان گفت: شرکت های تولیدی شهرستان دورود بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارند.

 به گزارش روز شنبه خبرنگار ایلنا در خرم آباد، شهناز حمزه لویی در جلسه ستاد تسهیل استان لرستان افزود: هم اکنون بدهی سیمان درود به تامین اجتماعی160 میلیارد ریال است و بدهی فارسیت نیز 11 میلیارد و 600 میلیون تومان است و حدود دو سال و نیم است که لیست بدون پرداخت حق بیمه را پرداخت می کنیم.

مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: در همکاری با کارخانجات شرکت فارسیت درود حدود چهار سال است که نیروهای این شرکت را یا بازنشست کرده ایم و یا اینکه بیمه لیست کارکنانی را پرداخت کرده ایم که ماهانه حق بیمه خود را نپرداخته اند.

حمزه لویی گفت: هم اکنون در درود ما کمترین دریافت را داریم و با پرداخت 130 میلیارد ریال مستمری در مقایسه با پرداخت 10 به یک کشوری ما به ضریب سه در مقابل سه رسیده ایم به این صورت که در برابر هر سه دریافت بیمه ای سه پرداخت مستمری انجام می شود.

حق بیمه تامین اجتماعی استان لرستان کارگران سیمان درود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر