کد خبر: 393128 A

سیدرمضان هاشمی خبر داد:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: حدود 6.6 میلیون لیتر نفتگاز در مرز پرویزخان قصرشیرین به فروش رفته است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید رمضان هاشمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه اظهار کرد: در سه ماه اول سالجاری بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون تومان سوخت در جایگاه مرزی پرویزخان شهرستان قصرشیرین به فروش رفته است.

هاشمی عنوان کرد: این میزان به فروش به صورت نفتگاز به شیوه باک بر صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: از نظر حجمی این مقدار فروش در حدود 6.6 میلیون لیتر به فروش رفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه درباره خرده فروشی نفت گاز به نرخ تعادلی (۱۱ هزار ریال) به کامیون های عراقی از طریق جایگاه های سیار شماره ۱ و ۲ پرویزخان گفت: میزان فروش این فرآورده در سه ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۹۱ لیتر معادل ۱۳میلیارد و ۵۸ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال بوده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر