کد خبر: 410338 A

در نشست مرکز پژوهش‌های کاربردی و زمین شناسی ایران؛

در نشستی مشترک با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی از محققان و پژوهشگران حوزه منابع طبیعی و زمین شناسی مرکز پژوهش‌های کاربردی و زمین شناسی کشور وضعیت و موقعیت منابع آبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا در البرز، در این نشست مشترک که صبح امروز در مرکز پژوهش‌های کاربردی و زمین‌شناسی ایران در کرج برگزار شد، با اشاره به کمبود ذخایر آبی کشور و اهمیت توجه به منابع آبی جدید، آبخوانهای "کارستی" یکی از پتانسیل‌های بالقوه موجود در کشور معرفی شد که شناخت و اکتشاف این آبخوان‌ها بر مبنای ویژگی‌های زمین شناختی کمک قابل توجهی به کاهش اثرات بحران کم آبی در سطح خواهد کرد.

در این نشست با بیان این که بیش از 11 درصد از سطح کل کشور متشکل از واحدهای سنگی کربناته است که پتانسیل ایجاد این نوع منابع آبی را دارد، تاکید شد: استفاده از آب‌های کارستی جهت مصارف شرب و صنعت مزایای فراوانی همچون جلوگیری از افت تراز آب در آبخوانها دارد.

جلوگیری از نشست زمین، ممانعت از تبخیر ناشی از سدها، دستیابی به آب قابل اطمینان(تجدیدپذیر) و با کیفیت شیمیایی بسیار مناسب از ویژگی های "کارستی" است.

همچنین در این نشست با بیان این که روند اکتشاف این نوع منابع آبی می بایست در این سازمان تحقیقاتی پیگیری شود، خاطرنشان شد: بیش از 25 درصد جمعیت جهان یا به طور مستقیم بر روی منابع کارستی زندگی و یا آب مورد نیاز خود را از منابع کارستی تأمین می کنند.

منابع آبی کشور مرکز پژوهش های کاربردی و زمین شناسی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر