کد خبر: 425259 A

در مراسمی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی، اجرای برنامه‌های به نژادی برای تولید دام‌های کم آب را، از برنامه های اصلی وزارت خانه متبوع عنوان کرد.

به گزارش ایلنا در البرز، اسکندر زند امروز، در آئین انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی موسسه علوم دامی کشور ، با بخش خصوصی، در کرج گفت: صنعت دامپروری در مصرف آب نقش پررنگی دارد، به طوری که سالانه، 76 میلیون تن علوفه، در این بخش مصرف می‌شود که تولید این میزان علوفه به آب بسیار بالایی احتیاج دارد.

وی در ادامه، با اشاره به لزوم توسعه دامپروری کم آب بر در کشور و با اشاره به اینکه سالانه 30 میلیون تن پسماند در کشاورزی تولید می‌شود، گفت: در حال حاضر، اکثر دام های کشور ، با آب سبز و تغذیه از ضایعات کشاورزی تغذیه می شوند.

وی با اشاره به انعقاد 8 قرارداد جدید انتقال دانش فنی سازمان تحقیقات به بخش خصوصی، افزود: تا روز گذشته 160 قرارداد انتقال دانش فنی انجام شده بود که روز گذشته نیز 7 قرارداد در بخش باغبانی به بخش خصوصی واگذار شد که امروز به 168 قرارداد رسیده است.

رئیس سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، با اشاره به انعقاد این قرارداد، با عنوان انتقال دانش فنی مشارکت در سنتز بز شیری، گفت:  بز دامی، یک سوم یا یک چهارم گاو هلشتاین آب مصرف می کند که اگر برای تولید این دام، برنامه ریزی های لازم انجام نشود در آینده دچار مشکل می شویم.

وی در ادامه، با بیان این که اجرای برنامه های به نژادی، ذخایر ژنتیکی و استفاده از دیتاهای موجود برای آینده بهتر در تولید این دام، از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: دامپروری خود را برای شرایط تغییر اقلیم و جذب به نژادگر متخصص، چه از خارج از کشور و چه بهترین فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران آماده می کند.

اسکندر زند در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری، بایستی زیرساخت های به نژادی به خصوص در بخش نیروی انسانی به نژادگر، برای آینده، با نگاه تغییر اقلیم داشته باشیم و تغذیه برای کشاورزی کم آب بر، را در دستور کار داشته باشیم.

وی در ادامه بیان داشت: موسسه اصلاح بذر، در طی دو سال گذشته از جمله موفق ترین موسسات حوزه کشاورزی کشور بوده، به طوری که در سال جاری، 2 میلیارد تومان، حق رویالیتی دریافت می‌کند که این رقم، رو به افزایش است.

مراسم امضای دومین قرارداد انتقال دانش فنی تحقیقات علوم دامی کشور با شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی، با موضوع مشارکت در سنتر نژادهای بز شیری امروز انجام شد.

اسکندر زند، با اشاره به مزایای انعقاد این قراردادها گفت: کسی که می تواند علم را به ثروت تبدیل کند، بخش خصوصی ست، زیرا دولت نمی تواند به صورت کامل این بار را تحمل کند و بایستی بخش خصوصی، دانشگاه ها و بخش سرمایه گذاران بین المللی وارد میدان شوند.

گفتنی، تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر، نخستین قرارداد انتقال دانش فنی موسسه علوم دامی کشور، با بخش خصوصی ست.

انعقاد قرارداد به نژادی تولید دام های کم آب بر، با بخش خصوصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر