کد خبر: 434179 A

معاون عمران سازمان شهرآفرینی زنجان خبر داد:

معاون عمران سازمان شهرآفرینی زنجان گفت: بافت‌های ناکارآمد زنجان شامل ۴۲۰ هکتار بافت تاریخی، ۲۴۷ هکتار بافت فرسوده، ۲۲۰ هکتار سکونت‌گاه‌های غیر رسمی است که حدود ۱۴ درصد از کل سطح شهر را شامل می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، علی استادی معاون عمران سازمان شهرآفرینی زنجان صبح امروز شنبه (13 آذر) در جلسه ترتیبات نهادی بازآفرینی شهری پایدار و نقش ستاد بازآفرینی پایدار شهرستان زنجان گفت: ازدحام و توزیع نامتوازن جمعی- فقرخدمات پایه، استقرار در مناطق نامناسب شهری، فقدان خدمات اجتماعی، پایین بودن سطح بهداشت عمومی، شرایط محیطی غیربهداشتی و خطرناک، شیوع بالای بیماری های عفونی و انگلی، وجود زمینه مساعد گسترش آسیب های اجتماعی و شیوع آنها و بی بهره ماندن از خدمات شهری ونبود دسترسی یابی رغبتی نسبت به مناطق دیگر، اقتصاد غیررسمی، مشاغل ناپایدار و محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص توسعه انسانی، عدم انسجام میان برنامه ها و برخوردهای مقطعی از ویژگی های مناطق نابسامان و ناکارآمد شهری است.

وی با اشاره به اینکه درصد شهرنشینی در مناطق در حال توسعه41 و درصد حاشیه نشینی از جمعیت شهرنشین 43 است، ادامه داد: طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 میزان شهرنشینی ایران 7104 درصد است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه محدوده های وسیعی از شهرهای کشور با معضلات پیچیده ای چون فقر شهری، عدم ایمنی و بحران هویت، مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت های شهری، فقدان محیط اجتماعی سالم، فقرنسبی و بیکاری گسترده روبه رو هستند، گفت: دولت و شهرداری های کشور تاکنون تلاش های زیادی برای حل معضلات این مناطق انجام داده اند؛ ولی  متاسفانه روند افت منزلت مکانی، اجتماعی این مناطق روبه افزایش بوده است.

معاون عمران سازمان شهرآفرینی وضعیت موجود بافت های ناکارآمد شهری کشور را  30 درصد و معادل 19 میلیون نفر دانست و گفت: این رقم شامل 130 هزار هکتار است که 56 هزار هکتار محدوده نابسامان میانی، 21 هزار هکتار عرصه تاریخی و 48 هزار هکتار سکونت‌گاه غیر رسمی است.

استادی ادامه داد: روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاست ها، برنامه و اقدامات دولت و شهرداری در زمینه احیاء بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس خیلی محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مساله صورت پذیرد در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آنها خواهیم شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: ازاین رو سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری «سندبازآفرینی شهری پایدار» در شهریور سال 93  به منظور راهبردی و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به تصویب هیات دولت رسیده است.

وی در ادامه به اراِئه گونه بندی جدید از محدوده هایی که به موجب طرح های مصوب احیاء بهسازی و نوسازی مشمول توانمندسازی و سامان دهی در این سند هستند اشاره کرد و افزود: محدوده های تاریخی شهرها، پهنه های نابسامانی میانی (حاصل ساخت وسازهای دهه های اخیر، پهنه های شهری با پیشینه روستایی (در اثرگسترش بی رویه در عرصه کنونی شهری ادغام شده و سکونتگاه های غیررسمی و محدوده های با کاربردی ناهمگون شهری مشمول این طرح هستند.

استادی خاطرنشان کرد: به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال محلی و در جهت راهبردی، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی – اسلامی هدف اصلی جلب مشارکت تمام دستگاه های ذیرربط در فرآیندهای پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری است.

معاون عمران سازمان شهرآفرینی زنجان اذعان داشت: بافت های ناکارآمد زنجان شامل 420 هکتار بافت تاریخی،247 هکتار بافت فرسوده ،220 هکتار سکونتگاه های غیر رسمی که حدود 14 درصد از کل سطح شهر را شامل می شود.

وی با اشاره به برنامه توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهرزنجان افزود: این مطالبات با اعتبار 930 میلیون ریال در سال 87 شروع و در سال 88  توسط مهندسین مشاور تدبیر شهر تهیه و به تصویب ستاد توانمندسازی استانی رسیده است و در این مطالبات  هفت محله غیررسمی «خاندره، کوی شهدا، کوی فاطمیه، گوجیک آباد، اسلام آباد، نجف آباد و سایان» در محدوده شهر زنجان شناسایی شده است و از بین این محلات اسلام آباد و نجف آباد به عنوان هدف انتخاب شد.

بافت نا کار امد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر