کد خبر: 443848 A

مدیرکل بنادر هرمزگان خبرداد:

ایلنا: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بندر رجایی هرمزگان با برخورداری از 18 دستگاه گنتری کرین بزرگترین بندر کانتینری ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، الله مراد عفیفی‌پور  در حاشیه دیدار رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بزرگترین بندر کشور اظهار داشت: اهمیت و جایگاه استان هرمزگان به عنوان مهمترین استان ساحلی کشور و نقش بندر شهید رجایی در صنعت حمل و نقل دریایی بر کسی پوشیده نیست.
 
وی بیان‌داشت: هرمزگان از 2238 کیلومتر نوار ساحلی و 40 درصد مرز دریایی‌کشور برخوردار است و همچنین سهمی 60 درصدی از تجارت دریایی کالا در کشور را به خود اختصاص داده است.
 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین گزارشی از وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌ها، بازگشت خطوط لاینر، رونق فعالیت‌های کانتینری پس از برجام و آخرین وضعیت عملیاتی بندر شهید رجایی به مهمانان ارائه کرد.
 
عفیفی پور همچنین ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ اساتید دانشگاه امیرکبیر ﺩﺭ مورد ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ، ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ و همچنین افزایش سهم ایران در صنعت بانکرینگ، نحوه گزینش نیروهای متخصص و دانش آموختگان دانشگاهی ﻭ مواردی دیگر ﭘﺎﺳﺦ گفت.
 
در بخش دیگری از این دیدار، زمینه‌ها و نحوه همکاری دانشگاه امیرکبیر با مجتمع بندری شهید رجایی در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقاء سطح دانش کارکنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
 
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، مهمانان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف ﺩﺭﻭﺍﺯه ﻃﻼﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، از نزدیک ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﻮزه ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ عملیاتی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ایران ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
 
گفتنی است، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ 1 ﻭ 2 ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﮐﺎﺭﮔﻮ ‏(ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ‏) و ﺑﻨﺪﺭ ﻧﻔﺘﯽ خلیج ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ جمله ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
 
لازم به ذکر است، ﺑﻨﺪﺭﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ برخورداری از 18 ﺩﺳﺘﮕاه ﮔﻨﺘﺮﯼ ﮐﺮﯾﻦ ‏(ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻏﻮﻝ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺖ تخلیه ﻭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ) ﻭ 40 ﭘﺴﺖ اسکله، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ایران بنادر هرمزگان رجایی بندر رجایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر