کد خبر: 448258 A

حجت الاسلام درایتی:

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی گفت: هاشمی رفسنجانی مرد روزهای سخت انقلاب اسلامی ایران بود.

به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور گسترده فرهنگیان و با میزبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و ادارات آموزش و پرورش نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان درمحل حسینیه فرهنگیان مشهد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین درایتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران صبح امروز در مراسم بزرگداشت هفتمین روز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که با حضورگسترده فرهنگیان و با میزبانی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی و ادارات آموزش و پرورش نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان درمحل حسینیه فرهنگیان مشهد برگزارشد به تشریح ابعاد مختلف زندگی سیاسی واجتماعی آن مرحوم پرداخت وگفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی بود که تمام عمرش را با انقلاب اسلامی سپری کرد و رحلتش بیش از این که تاسف آور باشد برای مردم ایران دلهره آور بود و مردم احساس درونی و همگانی شان این بود که یکی از پشتیبانان ارزشمندشان را از دست داده اند.

این محقق دینی با بیان این که تاریخ مردان بزرگ تاریخ عجیبی است و بازخوانی آن عبرت های ارزشمندی را برای انسان درپی دارد به نگاشته شدن زندگی نامه شخصیت ها در زمان قدرت وحیات آن ها و تاریخ نگاری مردمی پس ازدوران قدرت یا فوتشان اشاره کرد و افزود:درمقطع قدرت شخصیت های سیاسی ، موفقیت های حاکمان توسط اطرافیان آن ها به چشم آمده و به تحریر درمی آید و دراین مقطع حضور مردم دیده نمی شود ولی درمقطع دوم و پس از رحلت، تاریخ زندگی شخصیت ها به دست مردم نوشته می شود که قابل استفاده بوده و آنچه تحقق یافته را همچون آینه منتقل می کند.

وی مردم را قاضیانی عادل خواند که در مورد شخصیت های سیاسی آنچه به حقیقت نزدیک تراست را منتقل می نمایند و افزود: هر شخصیت بزرگ همانگونه که نقاط قوت دارد نقاط ضعف هم دارد و اگر قرار است از زندگی شخصیتی تاثیرگذار و محوری اندرز بگیریم باید تمام ابعاد آن بررسی و ارائه شود.

حجت الاسلام درایتی در ادامه حب و بغض بیش ازحد را در نحوه شناخت دوست و دشمن موثر دانست و گفت: در شناخت دوست و دشمن باید همه جانبه نگر وارد شد وهمانگونه که برجستگی های یک فرد مورد توجه است اشتباهات و ضعف افراد نیز برای پرهیز از تکرار توسط افراد دیگر و آیندگان آن ها باید مدنظر قرار گیرد.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان یار دیرین امام و رهبری افزود: شخصیت هایی مانند ایشان ، آمیختگی با انقلاب اسلامی وحضرت امام (ره) مانند ذوب شدن داشتند وهرجا سخن ازانقلاب باشد نمی توانیم نقش آقای هاشمی را در آنجا نبینیم و اگر کسی این نقش را نبیند به یقین آن نقش را کامل درک نکرده است.

وی درادامه به چهارمقطع مختلف زندگی سیاسی و مبارزاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد وگفت: قبل ازانقلاب و در دوران مبارزه و سختی ها که شخصیت ویژه ای می طلبید درآن زمان که هرکسی جرات ورود به این عرصه راپیدا نمی کرد وافرادی که به این میدان سخت درآن دوران تاریخی وارد شدند انگشت شماربودند ، یکی ازمعدود این افراد هاشمی رفسنجانی با مشخصه هایی همچون شجاعت وفداکاری بود.

وی بیان داشت: زندان و شکنجه واعدام درآغاز حرکت و مبارزات پیدا وآشکاربود بدون آن که موفقیت ظاهری پیدا باشد واین افراد مبارز کسانی بودند که آن زمان با خدا پیمان بستند تا در راه دفاع ازبندگان خدا ودین او با استقامت کنند ؛ پیمان بستن درزمانی که سفره ها پهن است بوی ورود شیطان هم می دهد و پیمان بستن درزمانی که تمامش رنگ است نیازمند خلوص ویژه ای است وهیچکسی را سراغ نداریم که در دوران زندان وآوارگی این مرد ، گلایه ای از خود او و خانواده اش نسبت به شرایط موجود شنیده باشد.

حجت الاسلام درایتی با یادآوری شرایط دشوار مبارزان دوران ستم شاهی به دلایل افزایش رتبه ی مجاهدان راه خدا درجنگ بدر اشاره کرد وگفت: اگر خداوند مجاهدین را برکسانی که درخانه نشسته اند برتری می بخشد واگر مقام شهدای بدر نسبت به همه ی شهدای بعد از آن برتر است به سبب همان خلوص ویژه ای است که درسخت ترین شرایط داشته اند وقرآن برای آنان احترام ویژه ای قائل است وهرکدام را برابر صد مرد عنوان می کند و این به سبب همان خلوصی بود که درمبارزان بدر وجود داشت وشرایطی که درآن شرایط اسلام راپذیرفته بودند .

وی گفت :شخصیتی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی بود که امتحانش را درآن زمان پس داده بود درآن زمانی که به مبارزان تعریض می زدند، آن ها راجایی راه نمی دادند ومبارزان انقلابی به ده ها اتهام متهم شده وحتی درجامعه ی دینی منزوی بودند و این که امروز هم می شنویم به شخصیتی مانند هاشمی رفسنجانی می خواهند تعریض بزنند ،ظلم بزرگی است.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران درادامه گفت:این شخصیت انقلابی ، دردوران مبارزه با رژیم ستمشاهی نیز جز فداکاری در رفتار و کردارش دیده نمی شد که این امر نیاز به اعتقاد عمیق به حرکت و راه داشت که درشخصیت ایشان موج می زد ونقش وی درسامان دادن زندانیان سیاسی وآزاد کردن آنان سازنده بود.

حجت الاسلام درایتی درادامه به مقطع دوم زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی ودوران استقرارنظام اسلامی ودهه شصت اشاره کرد ونقش  و تلاش هاشمی را تاثیرگذارو بی بدیل وموثر دراستقرارنظام دانست و با ذکر این نکته که هاشمی رفسنجانی مرد روزهای سخت انقلاب اسلامی بود افزود:سیاست ورزی وآینده نگری از ویژگی های هاشمی رفسنجانی بود، وی دراین سال ها نشان داد که از بزرگان نظام است وهرگاه کشوردچارمشکل می شد یا باید گره ای بازمی شد سراغ او می رفتند و در این دوران اگرضعف هایی هم دیده می شود این شخصیت بزرگ هم بی نقش دراین ضعف ها نیست براین مبنا که اگر بناست ازهیبت وحرمت یک جریان برخوردارشویم اگرعوارضی هم درتصمیم بود باید پذیرفت ودرجریان قطعنامه نیز هاشمی به عنوان یک پیشمرگ که حاضر بود غباری برامام ننشیند پیشنهاد کرد که مسئولیت پایان جنگ وپذیرش قطعنامه بردوش او باشد .

وی افزود: دردوران سوم زندگی آیت الله هاشمی رفسنجانی و پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)  تا سال 1376 ، وی دردوران ریاست جمهوری خود به خوبی نشان داد تا چه میزان دغدغه ی زندگی و آینده مردم ایران را دارد وعظمت ایران برایش مهم است و درشرایطی که تمام زیر ساخت ها ازبین رفته بود تمام تلاشش را کرد تا بتواند دستی درآبادانی و رفاه مردم داشته باشد واین دغدغه همیشه درصحبت هایش ودر دوبار تلاشی که برای ورود به عرصه  اجرایی کشور درانتخابات داشت هم دیده می شود .

حجت الاسلام درایتی دوره پایانی زندگی آیت الله هاشمی را دوران همدلی ومدارای با مردم ومبارزه با نفاق عنوان کرد که در رفتارهاشمی رفسنجانی وجود داشت و با اشاره به سیل تهمت ها و نارواها نسبت به شخصیت وی دراین دوران گفت: ایشان در مقابل تمام ظلم هایی که در این دوران به وی روا شد شکیبایی کرد.

وی افزود: آنچه مهم است قضاوت مردم است که پس ازاین فراز وفرود و رحلت ایشان نشان دادند که این شخصیت برایشان محترم است چرا که از نگاه مردم ایران ، هاشمی نیکو زیست و نیکنام رحلت کرد.

آموزش و پرورش آیت الله هاشمی رفسنجانی انقلاب اسلامی ایران مشهد هاشمی رفسنجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر