کد خبر: 452711 A

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

معاون وزیر بهداشت گفت: بخش اعظمی از مطالبات این وزارتخانه مربوط به بیمه هاست که 12 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لنگرود، سید علی صدرالسادات در همایش اقتصاد و سلامت در این شهرستان با بیان اینکه وزارت بهداشت به دلیل وصول نشدن مطالباتش با کمبود منابع روبروست،گفت:بخش اعظمی از مطالبات این وزارتخانه مربوط به بیمه هاست که 12 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: امیدواریم با دستور ویژه رئیس جمهور بیش از 5 هزارمیلیارد تومان از مطالبات را تا پایان سال دریافت کنیم تا بدهی کارکنان، شرکت های تجهیزاتی و دارویی و پیمانکاران پرداخت شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش اقتصاد سلامت در جامعه گفت: دانشگاههای علوم پزشکی، بنگاههای اقتصادی بزرگی در استانها هستند که می توانند به ارتقای اقتصادی بخش سلامت کمک کنند.

اقتصاد معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر