کد خبر: 452839 A

براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا؛

ایلنا: مرکز کنترل کیفیت هوا اعلام کرد هوای پایتخت امروز در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، امروز پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 63 قرار دارد.

بر اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی، شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد- حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است. روی عدد 63 قرار دارد.

استاندارد پایتخت سلامت شرایط سالم کنترل کیفیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر