کد خبر: 456889 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس گفت: یکی از آسیب‌های جامعه هرمزگان نگاه کاسب کارانه و منفعت طلبانه به بحث مهم مطالبه گری در بازه انتخابات و ظهور یک شبه مطالبه گرانی است که نه مطالبات درستی دارند و نه شیوه مطالبه گری موثر را درک کرده اند.

احسان محمدی‌نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در بندرعباس با بیان اینکه با نزدیک شدن به انتخابات شوراها شاهد اتفاقات مثبت و منفی بسیاری در ساحت جامعه خواهیم بود، اظهار داشت:طبیعتا ایجاد جو نشاط، امید، وفاق و همدلی از اتفاقات خوش آیند این دوره اند اما متاسفانه بسیاری از ما از اتفاقات منفی که تبعات آنها از بازه زمانی انتخابات فراتر می‌رود و رفتار اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا غافلیم و یا نسبت به آن تغافل می کنیم.

وی افزود: یکی از این آسیب‌های جامعه هرمزگان نگاه کاسب کارانه و منفعت طلبانه به بحث مهم مطالبه‌گری در بازه انتخابات و ظهور یک شبه مطالبه گرانی است که نه مطالبات درستی دارند و نه شیوه مطالبه گری موثر را درک کرده اند و اسف ناک‌تر وقتی است که مطالبه گران یک شبه، تصمیم می‌گیرند و در این مسیر دانشگاهیان و نخبگان را هم ابزار قرار دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس با اشاره به اینکه مطالبه گری به معنای طرح مسائل جنجالی و موج ساز نیست، گفت: بلکه به واقع طرح مسائل اولویت دار در قالب شیوه های موثر و از مجاری قانونی و حقوقی است که پشتوانه و ضمانت تحقق خواسته های یاد شده را فراهم می کند؛ ما به دنبال مطالبه‌گری موثر هستیم و انتظار این است که نخبگان جامعه به تحقق این فضا کمک کنند.

این فعال سیاسی یادآور شد: در این شرایط و در میان هیاهوی پوپولیست ها صدای ضعیف مطالبه گری موثر و هوشمند نه تنها شنیده نمی‌شود بلکه این مسئله به حاشیه می‌رود و تا وقتی این برداشت از مطالبه‌گری و به این شیوه برقرار باشد عجیب نیست که ما شاهد این حجم از سر و دست شکستن به جهت حضور در شوراها باشیم چرا که در غیاب احزاب متشکل و سازمان های مردم نهاد موثر اصولا محملی برای مطالبه هوشمند و هدف دار در پسا انتخابات باقی نمی ماند که داوطلبان نمایندگی شورا ها  نگران آن باشند.

محمدی نژاد با بیان اینکه حساسیت جامعه ما نسبت به این مسائل پایین است، اظهار داشت:بیاییم فکر کنیم و ببینیم انفعال جامعه دانشگاهی و بعضا استفاده ابزاری از آنها در مسائل تا چه اندازه باعث سر خوردگی و یاس بدنه جامعه خواهد شد.

وی افزود:در غیاب چهره های دانشگاهی و نخبگان فضا برای اقدامات سطحی، احساسی و منفعت طلبانه باز می شود و دود این مسئله به چشم رای دهندگان خواهد رفت و نهایتا همانطور که عده ای تصور می کنند ما در زمینه آب شرب، برق و آموزش عالی تازه به دوران رسیده ایم، ممکن است تصور شود که در زمینه نیروی انسانی کارآمد هم شکننده و تهی دست هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس اذعان داشت: دانشگاهیان باید با در دست گرفتن مرجعیت فکری جامعه دین خود را به جامعه ادا  و با ایجاد فضای آرامش و عقلانیت، شاخص های اصلی انتخاب صحیح و پیامد های آن در توسعه متوازن و پایدار را تبیین کند.

استان هرمزگان احسان محمدی نژاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر