کد خبر: 462547 A

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده مطرح کرد:

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، گفت: 44 دوره آموزشی توان افزایی و ارتقاء مهارت‌های شغلی برای بیش از 2 هزار و 200 نفر زنان مدیر و مسئول در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فهیمه فرهمندپور صبح امروز در دوره آموزشی دو روزه توان افزایی و ارتقاء مهارت های شغلی زنان مدیر و مسئول استان کردستان که در سنندج برگزار شد، افزود: برگزاری دوره آموزشی توان افزایی و ارتقاء مهارت های شغلی زنان مدیر و مسئول استان کردستان در راستای تفاهمنامه حوزه زنان و خانواده وزارت کشور در خصوص توانمندسازی زنان مدیر در سطح کشور به اجرا می رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت 96 بیش از 2 هزار و 200 نفر از مدیران زن در این دوره آموزش می بینند، افزود: محوریت این دوره در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی و اداری است و هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد.

به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، سازوکارهای نقادی و اسناد بالادستی در حوزه زنان، نقش و سهم زنان در اسناد ملی و بین المللی و همچنین توانمندسازی حقوقی و عدالت محوری جنسیتی محتوای آموزشی این دوره را تشکیل می دهد.

فرهمند پور، افزایش پست های مدیریتی زنان، حساسیت بخشی به مدیران زن نسبت به حوزه زنان و خانواده و ایجاد موجی از توانمندسازی و توجه به توانمند نمودن زنان در کشور را از اهداف این دوره برشمرد و اظهار کرد: قصد داریم با برگزاری این دوره های آموزشی و به دنبال آن ارتقاء کیفیت مهارت های شغلی و مدیریتی توسط زنان، تعادل کمی در خصوص تعداد مدیران زن را ایجاد کنیم.

وی ابراز داشت: حساسیت بخشی به مدیران زن نسبت به حوزه زنان و خانواده که نقش کلیدی در جامعه دارند یکی دیگر از اهداف این دوره آموزشی است.  

مشاور وزیر کشور در امور بانوان در ادامه با اشاره به وجود خلاء های جدی در حوزه زنان، اظهار داشت: مدیران زن باید برای جبران این خلاء ها نقش موثر خود را ایفا کنند و نسبت به حوزه های کاری خود در بخش زنان حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی با اشاره به برگزاری 44 دوره آموزشی برای زنان مسئول در سراسر کشور، بیان کرد: قطعا برگزاری این دوره ها برای بیش از 2 هزار مدیر زن، موجی در وضعیت حوزه زنان و خانواده ایجاد خواهد کرد چرا که ما در برگزاری این دوره ها هدفی جز توجه به زنان نداریم.

فرهمند پور، با تأکید بر نزدیک کردن رویکرد ها به توانمندی زنان، گفت: اولین رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان، دیدگاه سنتی است که بر ناتوانی و فرودستی زنان در مقایسه با مردان، محدود سازی حوزه نقش آفرینی زنان، آسیب خیز دانستن هر گونه حضور اجتماعی زنان تأکید دارد.

وی ادامه داد: این رویکرد هیچ ارتباطی به دین ندارد بلکه ریشه در سنت ها و حرف های کهن دارد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، ابراز کرد: رویکرد مدرن مبتنی بر اندیشه های فمنیستی نیز دومین رویکرد در مواجهه با جایگاه زنان است که اعتقاد به برابری کامل و انکار مطلق نقش های جنسیتی دارد.

وی رویکرد قابل قبول در این حوزه را رویکرد دینی برشمرد که بر کرامت عمومی انسان بدون هرگونه تمایز، پذیرش تفاوت های طبیعی موثر بر نقش ها و کارکردها و تعدیل دیدگاه برابر تأکید دارد.

استان کردستان خانواده دین زنان وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر