کد خبر: 470366 A

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان خبر داد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 مشخص شد رشد جمعیت در استان 1 و چهل و دو صدم درصد بوده که این میزان از میانگین کشوری آن بیشتر است.

به گزارش ایلنا، بهرام نصراللهی با بیان این مطلب افزود: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 میانگین نرخ رشد جمعیت در کشور 1 و بیست وچهار صدم درصد بوده که این میزان در کردستان با 2 دهم درصد افزایش 1 و چهل و دو صدم درصد بوده است.

وی اضافه کرد: میزان رشد جمعیت استان در مقایسه با 73 صدم درصد در سال 1390 نیز در حدود 2 برابر افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: در سرشماری سال 1395 جمعیت استان یک میلیون 603 هزار و 11 نفر سرشماری شده که از این تعداد 70 و هشت دهم درصد در مناطق شهری و 29 و دو دهم درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.

 

 

استان کردستان رشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسکن جمعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر