کد خبر: 488373 A

فرمانداری رشت اعلام کرد:

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر خمام اعلام شد.

به گزارش ایلنا از رشت، در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی  حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خمام به شرح زیر می باشد:

۱- آقای اسماعیل احمدنیاخواجکینی فرزند محمود کد نامزد ۱۵
۲- آقای حسین احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۳-آقای علی اکبرپورخمامی فرزند مسیح کد نامزد ۱۷
۴- آقای علی اصغر امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸
۵- آقای سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء فرزند سیدخلیل کد نامزد ۱۹
۶- آقای مهدی خزانی کویشاهی فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۱
۷-آقای امین خمامی ابدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۴
۸- آقای میثم رعنائی اشکیکی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
۹-آقای ایمان سهیلی دافڃاهی فرزند حسین کد نامزد ۲۶
۱۰- آقای مهدی عاشوری امیرکنده فرزند منوچهر کد نامزد ۲۷
۱۱- آقای عبدالرضا عبدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۲۸
۱۲- خانم معصومه غلام حضرت حجت فرزند محمد کد نامزد ۲۹
۱۳- آقای جلیل غیاثی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۱
۱۴- آقای صائب قلیزاده ملاسرائی فرزند حجت کد نامزد ۴۲
۱۵- آقای مجید لطافت طالمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵
۱۶- آقای سیدرضی مؤدب پور فرزند سیدعباس کد نامزد ۴۶
۱۷- آقای وحید مقدمی طالمی فرزند حسین کد نامزد ۴۷
۱۸-آقای سیدتقی موسوی شیجانی فرزند سیدآقاجان کد نامزد ۴۸
۱۹-آقای غلامرضا ناصری شیجانی فرزند موسی کد نامزد ۴۹
۲۰- آقای بابک نیکو فرزند قربان کد نامزد ۵۲
۲۱- آقای سیدالیاس هاشمی چوکامی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۵۴
۲۲- آقای محسن وفاجوی دیانتی فرزند بلال کد نامزد ۵۶

انتخابات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون انتخابات حوزه انتخابیه انتخابات شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر