کد خبر: 488442 A

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران مطرح کرد:

عضو شورای مرکزی‌حزب اتحاد ملت ایران گفت: راى به افراد تندرو موجب مى شود روند توسعه‌ متوقف شود؛ لذا نباید بیش از حد خوشبین باشیم و باید از حداکثر توان خود استفاده‌کنیم و هر شهروند به عنوان ستادى براى همسو کردن افراد بیشتر با روحانى، تلاش کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آذر منصوری در نشستی با عنوان هم اندیشی زنان در انتخابات با بیان اینکه در آستانه انتخابات با دو سئوال مهم مواجهیم؛ اول اینکه چرا انتخابات و شرکت در آن مهم  است و دوم اینکه چرا آقاى روحانى تنها گزینه ما در انتخابات است، افزود: انتخابات مهم است چون تنها جایى است که به طور مستقیم اجازه داریم در تعیین سرنوشت خود دخالت کنیم بنابراین برگه راى هویت ما و مطالبه ماست که در شکل گیرى قدرت سیاسى اثرگذار است.

وی گفت: اگر در انتخابات درست انتخاب کنیم مى توانیم افرادى را برگزینیم که مدافع حقوق ملت باشند و بالعکس با انتخاب اشتباه نام افرادى از صندوق هاى راى خارج مى شود که باورى به حقوق شهروندى و مشارکت سیاسى و توسعه ندارند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران رقیب روحانی را شخص خاصی ذکر کرد و اظهار داشت: رقیب اصلى دکتر روحانى هیچکدام از کاندیداها نیستند بلکه رقیب اصلى، مرددین و کسانى هستند که هنوز تصمیم نگرفته اند، و بر اهمیت تک راى خود اشراف پیدا نکرده اند لذا باید تلاش کنیم مرددین را قانع کنیم که سهم خود را در انتخابات ایفا کنند.

منصوری با تاکید بر اینکه دولت مدافع تسامح و گفتگو است، عنوان کرد: همانطور که مبدع گفتگوى تمدن ها در دولت خاتمی اتفاق افتاد شاهد بودیم که در 8 سال، از دولت وی چه کارنامه درخشانى برجاى ماند از این نظر انتخاب نادرست موجب روى کار آمدن دولتى ماجراجو، ناکارآمد و پرتنش خواهد شد که موجب منزوى شدن کشور می شود.

وی عملکرد دولت روحانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: روحانى زمانى دولت را تحویل گرفت که کشتى ایران به گل نشسته بود و روز به روز بیشتر در گِل فرو مى رفت اما دولت روحانى شرایط را بهبود بخشید و فراتر از انتظارات عمل کرد.

 قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نو اندیش ادامه داد: ٣٥٠ هزار میلیارد تومان بدهى از دولت قبل به روحانى رسید و در سیلوها فقط ١٨ روز گندم ذخیره داشتیم همچنین در عرصه بین الملل نیز پرونده ایران به شوراى امنیت رفته بود، اگر این دولت هیچ کار دیگرى هم نکرده باشد اما سایه تهدید را از سر مردم برداشت.

منصوری دیگر دستاورد مهم دولت را اجرای طرح تحول نظام سلامت دانست و ابراز داشت: در طرح تحول نظام سلامت ٩١٠٠ پزشک به روستاهاى کمتر از ١٠ خانوار اعزام شدند، هزینه درمان از ٣٠٪‏ به ٣٪‏ کاهش یافت.

وی اظهارداشت: کشورهایى که مدافع توسعه هستند مى‌دانند که یکى از الزامات توسعه، تامین و ایجاد فرصت هاى برابر براى آحاد جامعه، فارغ از قومیت، مذهب و گویش است.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در بخش دیگری از صحبت‌های های خود به نقش زنان در انتخابات اشاره کرد و گفت: ٥١٪‏ جامعه ما را زنان تشکیل مى دهند؛ دولتى که موافق توسعه نباشد طبیعتا تلاش و برنامه ریزى براى فراهم کردن فرصت هاى برابر را نیز ندارد.

منصوری جایگاه زنان در دولت های پیش را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠١٥ علیرغم حضور روزافزون زنان در دانشگاه ها، از نظر مشارکت هاى اجتماعى زنان با سرعت به آخرین کشور دنیا نزدیک شدیم و از رتبه ١٤٥ به ١٤١ تنزل پیدا کردیم و دولت مهرورز فرصت هاى زیادى را براى تقویت فرایند توسعه از دست داد

وی تاکید کرد: دولت روحانى براى پر کردن شکاف جنسیتی از هیچ تلاشى فروگذار نکرد و در این راستا علیرغم فشارها، از بانوان اهل تسنن در مناسب مدیریتى از جمله فرماندار در استان سیستان بهره گرفت و نرخ مشارکت سیاسى زنان و حضور در عرصه مدیریت در دولت روحانى ٣٪‏ نسبت به دولت گذشته بهبود یافته است و نرخ مشارکت زنان در نهادهاى حکومتى ٢ برابر شد 

اگر بخواهیم روند توسعه بهبود یابد باید بدانیم تنها گزینه مناسب روحانى است و باید تلاش کنیم با راى قاطع در مرحله اول انتخابات پیروز شود.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط بحرانى که در خاورمیانه و جهان حاکم است و افراط گرایى جهان را تهدید مى کند، راى به افراد تندرو موجب می‌شود روند توسعه متوقف شود؛ لذا نباید بیش از حد خوشبین باشیم و باید از حداکثر توان خود استفاده کنیم و هرشهروند به عنوان ستادى براى همسو کردن افراد بیشتر با روحانى، تلاش کند.

به گفته وی اگرچه با سطح ایده آل فاصله داریم اما توجه به الزامات حقوق شهروندى حاکى از رویکرد دولت براى تحقق ایران براى همه ایرانیان است و دولت به دنبال اسناد اجرایى منشور حقوق شهروندى است.

جهان خاورمیانه دولت ملت ایران شورای مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر