کد خبر: 493321 A

رئیس اتاق بازرگانی سنندج مطرح کرد:

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ضمن تأکید بر قدرت اقتصادی‌کشور گفت: ایران به خاطر امنیت و توانایی اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای از نظر بازرگانی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید کمال حسینی در همایش تجاری اتاق های بازرگانی اربیل و سنندج که امروز در سالن جلسات مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای استان کردستان برگزار شد، با اشاره به سرمایه گذاری افزود: ایران یکی از کشورهای امن برای سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر و کمپانی‌های اروپایی است.

وی با بیان اهمیت‌همایش اظهار داشت: این همایش و جلسات قدم هایی برای استحکام پیوندی اقتصادی است که می‌تواند به نفع اتاق بازرگانی سنندج و اربیل باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به سیاستهای دولت گفت: یکی از سیاست های رئیس جمهور ایران توجه ویژه به امور اقتصادی و بازرگانی است که این سیاست می‌تواند وسیله ای برای توسعه اقتصادی بین اتاق بازرگانی سنندج و اربیل باشد.

حسینی ضمن تأکید بر قدرت اقتصادی گفت: ایران به خاطر امنیت و توانایی اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای از نظر بازرگانی است.

وی مبادلات بازرگانی را مهم دانست و افزود: یکی از راههای توسعه اقتصادی مبادلات بازرگانی است که به نفع هر دو طرف خواهد بود که لازم است این امر توسعه یافته و ادامه یابد.

حسینی به روابط حسنه ایران و عراق اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی سنندج و اربیل می‌تواند از این فرصت برای توسعه بازرگانی دو طرف استفاده نماید.

استان کردستان ایران سرمایه گذاری امنیت سنندج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر