کد خبر: 495811 A

معاون مالی ذوب آهن اصفهان از افزایش 2/4برابر ی سرمایه های شرکت‌ خبرداد

بر اساس آخرین صورت های مالی وگزارش عملکرد منتشر شده ذوب آهن اصفهان در سال 95، روند صعودی و مثبت صورت های مالی در این سال جان تازه‌ای به ذوب آهن بخشید.

به گزارش ایلنا معاون مالی اقتصادی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اقدامات مهم و مدیریت اعمال شده  و با استناد به صورت های مالی سال 95 در این شرکت گفت:صورت های مالی سال 95 ذوب آهن که در سایت کدال منتشر شد حاکی از کاهش بیش از 400 میلیارد تومان زیان نسبت به سال قبل (94) می باشد این موضوع ، بیانگر عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته است و این در حالی است که  با در نظر گرفتن تورم حداقل 10 در صدی نسبت به سال 94 و با عنایت به تولید برابر طی دو سال 94 و 95 ، چنانچه عملکرد شرکت عینا مطابق با سال 94 تداوم پیدا می کرد زیان مورد انتظار در سال مالی 95 حدود 1250 میلیارد تومان بود .

وی در ادامه گفت : از آنجایی که در سال 95 میزان زیان شرکت به حدود730 میلیارد تومان کاهش یافته ، این موضوع 520 میلیارد تومان عملکرد اقتصادی مثبت شرکت را نشان  می دهد و دست یابی به این مهم  در نتیجه صرفه جویی اقتصادی و مدیریت بهینه منابع و هزینه ها ، مدیریت بازار محصول و ... به دست آمده است . این در حالی است که این شرکت در پایان سال 95 بر خلاف سال قبل شاهد سود ناخالص بوده و میزان تغییرات معادل 148 در صد است.

وی تصریح کرد : این شرکت در سال 95 در بخش هزینه های عملیاتی معادل 77 میلیارد تومان نیز صرفه جویی داشته است و بررسی های بیشتر حاکی از آن است که اخذ وام جدید از بانکها در سال 95 متوقف شده و شرکت توانست حدود یک سوم از بدهی خود بابت سود وامهای دریافتی و مبلغ 14 میلیارد تومان از اصل بدهی بانکی خود را تسویه کند. همچنین این شرکت ساماندهی بدهی بانکها در قالب مصوبه ستاد تسهیل و کاهش هر چه بیشتر بدهی های بانکی  و هزینه های مالی را یکی از اولویتهای اصلی شرکت در سال 96 در دستور کار خود قرار داده است .

معاون مالی اقتصادی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : از دیگر اقدامات انجام شده جهت اصلاح ساختار مالی شرکت و پس از پیگیری های فراوان،سرمایه ثبت شده شرکت است که به  2/4 برابر ( از 780میلیارد تومان به 3300 میلیارد تومان) افزایش یافت .

وی گفت : بدنبال این موضوع قیمت بازار سهام شرکت بهبود یافته و  این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت.ضمن اینکه با پیگیری های انجام شده، تهاتر 760 میلیارد تومان بدهی شرکت با مطالبات  سازمان تامین اجتماعی از دولت ، مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی همچنین یاد آورشد:همچنین شرکت به منظور رعایت کرامت انسانی نسبت به حفظ نیروی انسانی  اهتمام ورزیده و با در دست گرفتن پروژه‌های اجرایی‌و عمرانی داخل شرکت و حذف تدریجی بخشی از پیمانکاران توانست ضمن اجرای عملیات جاری شرکت ، با افزایش حجم پروژه های سرمایه ای در کنار دیگر تلاشهای انجام شده ، قیمت تمام شده خود را کاهش و در نهایت به سود عملیاتی دست یابد .

 

سال

محصولات اصلی

نرخ فروش

قیمت تمام شده

94

13،634

14،137

95

13،946

13،764

 مقایسه آماری نرخ فروش محصولات شرکت طی سال های94 و 95

اقتصاد ذوب آهن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر