کد خبر: 497684 A

معاون استاندار کردستان مطرح کرد:

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: با توجه به موفقیت‌آمیز بودن انتقال‌دام‌ از شهرستان کامیاران به کشتارگاه صنعتی سنندج، مقررشد برای‌جلوگیری از احتمال‌بروز بیماری‌های خطرناک، کشتار مورد نیاز این شهرستان‌ها به کشتارگاه صنعتی مجهز سنندج و یا سقز انتقال یابد.

به گزارش‌ایلنا، امیر قادری در جلسه ساماندهی کشتارگاه‌های استان افزود: با توجه به موفقیت‌آمیز بودن انتقال دام از شهرستان کامیاران به کشتارگاه صنعتی سنندج، مقرر شد برای جلوگیری از احتمال بروز بیماری‌های خطرناک، دام در شهرستان‌های فوق الذکر نیز طبق جدول زمانبندی مشخص به کشتارگاه صنعتی مجهز سنندج و یا سقز انتقال یابد و پس از کشتار به آن شهرستانها بازگردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: با توجه به برنامه ریزی برای ایجاد کشتارگاه نیمه صنعتی در شهر بانه تا زمان ایجاد آن کشتارگاه، کشتار مورد نیاز این شهرستان‌ها در سنندج و سقز انجام شود.

قادری تأکید کرد: البته با توجه به محدودیت منابع اعتباری استانی و شهرستانی در صورتی با ایجاد کشتارگاه صنعتی و نیمه صنعتی موافقت می شود که این کار توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع انتقال دام به کشتارگاه های سنندج و سقز باید الزاماتی چون تهیه خودروی حمل گوشت و عدم افزایش یا حداقل افزایش قیمت گوشت رعایت شود.

بخش خصوصی گوشت سنندج افزایش قیمت گوشت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر