کد خبر: 514611 A

مدیرکل محیط زیست همدان خبر داد:

مدیرکل‌حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: خروجی دودکش کارخانجات و مراکز معاینه فنی، همچنین آب رودخانه ها، تالاب ها و سدها و تصفیه خانه‌های شهری و شهرک‌های صنعتی و نیز پساب‌های بیمارستانی به طور مداوم توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست پایش می شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا محمدی با بیان این مطلب افزود: سال گذشته خروجی دودکش کارخانه های استان، 199 بار مورد پایش قرار گرفت و 505 پارامتر آلایندگی در این پایش ها سنجیده شد که شامل پایش گازها و ذرات خروجی دودکش ها بود.

محمدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز 26 مورد پایش شامل 120 پارامتر از خروجی دودکش کارخانه ها در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین 44 مورد از مراکز معاینه فنی سبک و سنگین استان نیز مورد پایش و تست مقایسه ای قرار گرفته اند. وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری نیز 26 مورد پایش از مراکز معاینه فنی استان به همراه انجام تست مقایسه ای برای اطمینان از صحت دستگاه های گازسنج دودکش مراکز معاینه فنی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در بخش آب تعداد کل نمونه برداری های انجام شده در سال گذشته، 329 مورد شامل 3380 پارامتر بوده است که 189 مورد به صنایع و 39 مورد تصفیه خانه های شهری و شهرک صنعتی اختصاص داشته و 18 مورد پایش و سنجش پساب بیمارستان و 83 مورد رودخانه، تالاب و سد نمونه برداری و آزمایش شده است.

وی اضافه کرد: کل نمونه برداری سه ماه اول سال 96 در حوزه آب، شامل 65 مورد با سنجش 707 پارامتر بوده است که شامل 30 مورد صنایع، 14 مورد تصفیه خانه های شهری و شهرک صنعتی ، 2 مورد بیمارستان و 19 مورد رودخانه، تالاب و سد می باشد.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج این پایش ها، در سال گذشته 294 اخطاریه زیست محیطی به واحدهای آلاینده ابلاغ شد، تعداد 60 پرونده واحدهای آلاینده محیط زیست انسانی به مراجع قضایی ارائه شد و امسال نیز 8 مورد پرونده در این خصوص تشکیل شده است.محمدی اظهار کرد: سال 95 تعداد 43 واحد آلاینده به دلیل آلوده نمودن محیط زیست محکوم به کیفر و 8 واحد آلاینده تا رفع آلایندگی پلمب گردید. همچنین از ابتدای سال جاری نیز 4 مورد واحد آلاینده تا رفع آلایندگی پلمب شدند.

استان همدان بیمارستان حفاظت محیط زیست محیط زیست همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر