کد خبر: 518421 A

با بهبود سطح ایمنی صورت گرفت؛

نیروگاه اتمی بوشهر پس از شروع بهره برداری در طبقه (C) قرار گرفت که بر اساس اقدامات انجام شده برای بهبود سطح ایمنی، اکنون این نیروگاه با یک پله ارتقاء در طبقه (B) قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا،  انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های اتمی با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی کشورمان، که عهده‌دار مسئولیت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر است، جایگاه این نیروگاه را در ارزیابی خود به لحاظ ضرایب ایمنی به گروه بی ارتقاء داد؛ این در حالی است که این ارتقاء پس از تحویل نهایی نیروگاه از پیمانکار روسی به متخصصین ایرانی تحقق یافته است. 
 
انجمن جهانی‌بهره‌برداران نیروگاه‌های اتمی، به صورت منظم نیروگاه‌های هسته‌ای در حال کار را ارزیابی و توصیه‌هایی برای افزایش سطح ایمنی ارائه می‌کنند.
 
 بر اساس این ارزیابی‌ها نیروگاه‌های در حال کار در چهار طبقه (A) تا (D) دسته‌بندی می‌شوند.

انرژی ایمنی نیروگاه بوشهر نیروگاه اتمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر