کد خبر: 519325 A

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: از برنامه سوم توسعه به بعد ما توانستیم فهم بهتری از توسعه پیدا کنیم و آنجا متوجه شدیم که ابتدا باید توسعه اقتصادی داشته باشیم پس از آن توسعه اجتماعی و بعد توسعه زیست محیطی و پس از آن تعامل با جهان مطرح می شود.

به گزارش ایلنا حمید دهقانی در همایش اصلاحات و توسعه شهری اصفهان اظهار کرد: در دوران صفویه جمعیت اصفهان چیزی حدود 650 هزار نفر است، اما پس از آن جمعیت این شهر رفته رفته کاهش می یابد چراکه از کانون توجه خارج می شود و مشکلات زیادی گریبانش را می گیرد تا جایی که در دوران قاجار جمعیت حتی به 50 هزار نفر هم می رسد.

وی افزود: در دوران پهلوی اول و به خصوص در زمان مشروطه دوباره توجه به اصفهان افزایش پیدا می کند و صنایع نساجی وارد شهر اصفهان می شوند. اما سوال اینجاست که چه طور طی یکصد سالی که اصفهان صنعتی ترین و اقتصادی ترین شهر ایران می شود این شهر نتوانسته توسعه پیدا کند. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: از برنامه سوم توسعه پس از انقلاب ما توانستیم فهم بهتری از توسعه پیدا کنیم و آنجا متوجه شدیم که ابتدا باید توسعه اقتصادی داشته باشیم پس از آن توسعه اجتماعی و بعد توسعه زیست محیطی و پس از آن تعامل با جهان مطرح می شود.

دهقانی با اشاره به اینکه توسعه نامتوازن در ایران بارها جلوی توسعه را گرفته است، گفت: شما اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با دو شهر در اصفهان مواجه خواهید بود شهرثروتمندان و شهر محرومان. وقتی تعداد صنایع در اطراف اصفهان افزایش یافت مهاجرت به این شهر شدت گرفت و حاشیه ها به دلیل ارزان بودن مهاجر پذیر شدند و وضعیتی امروز پیدا کرده اند که کسی رغبت نمی کند به آنجا سر بزند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاران در مناطق حاشیه ای سرمایه گذاری نمی کنند. و خود اهالی مناطق حاشیه با اینکه در شهر اصفهان زندگی می کنند ولی خود را جدا از شهر می دانند. هرچند این مناطق جرم خیز ترین مناطق شهری هستند، اما باید بدانیم که بیشترین جرائم را این افراد در مناطق ثروتمند مثل منطقه 5 شهری اصفهان انجام داده اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: در دستور کار قرار دادن توسعه در شهر باید همزمان باشد با توازن در توزیع توسعه اگر می خواهیم شهری داشته باشیم یک دست باید توسعه متوازن را جایگزین توسعه نامتوازن کنیم.

 

اصفهان توسعه پایدار شورای شهر معضلات j
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر